Keramické dielne s Táničkou

Srdečne pozývame na keramické dielne 2023 s Táničkou
Pažite,salaš Podhradie
Sobota
22.7. 14:00-15:30 Keramické dielne
Činnosť Nástupišťa celoročne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.