Prehliadka víťazných filmov 4. ročníka multimediálneho festivalu študentskej tvorby FREJM 2012

3.- 4. apríl 2012

V spolupráci s OZ Publikum.sk vám na Nástupišti 1-12 predstavíme víťazné filmy študentského multimediálneho festivalu FREJM 2012.

Podujatie sa koná s podporou Ministerstva kultúry SR, Smartweb, tristanpress.sk a grafika matejlacko.com