MEDZICENTRUM

1.-10. august 2014

Piaty ročník festival umenia pre verejný priestor Medzicentrum