Juliana Höschlová: Sektor B12

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, podchod AS v Topoľčanoch pozýva
13. september 2017 o 19h na otvorenie výstavy Juliana Höschlová : Sektor B12, Live Music Thisnis: variations /SK, HU.