Výzva na predkladanie projektov na rok 2014!

Umelkyne, umelci! Opäť sa vydávame na lov nových talentov, nových myšlienok. Hľadáme vás - výtvarníkov, hudobníkov, hercov a dramatikov, filozofov a spisovateľov, filmárov a animátorv a ďalších talentovaných ľudí s chuťou postaviť sa spolu so svojim umením ľudom do cesty!

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 sa nachádza vo frekventovanom verejnom priestore v Topoľčanoch. Jeho koncept spočíva v narúšaní každodenných funkcií verejného priestoru umením. 

Cieľom tejto výzvy je poskytnúť možnosť prezentácie súčasného slovenského a zahraničného umenia v priestoroch Nástupišťa 1-12. Priestor pozostáva z uzavretého výstavného priestoru (15m x 3,5m) a verejného priestoru podchodu pod autobusovou stanicou v Topoľčanoch.

Prihlás svoj projekt - výstava, koncert, divadlo, seminár, workshop, diskusia, film, premietanie, ...

Ako sa prihlásiť?

Žiadosť by mala obsahovať maximálne 5 obrázkov, video alebo link, CV a krátky popis projektu obsahujúci zámer, použité médium, formu, obsah...

Kde sa prihlásiť?

info@nastupiste.sk
Predmet správy: Proposals 2014

Uzávierka: 22. 12. 2013