Výzva na predkladanie projektov na rok 2013, Open call for artists 2013

Výzva na predkladanie projektov na rok 2013 (výstava, koncert, divadlo, seminár, workshop, diskusia, film, premietanie). Umelci, zašlite nám svoju žiadosť o spoluprácu.

Žiadosť by mala obsahovať 5 obrázkov, video alebo link, CV a krátky popis projektu, ktorého obsahom je zámer, použité médium, forma, obsah...
Termín uzávierky posielanie projektov je 20. december 2012. 
Žiadosti zasielajte na adresu info@nastupiste.sk (predmet správy “Výzva 2013¨)

Cieľom výzvy je poskytnutie možnosti prezentácie súčasného slovenského a zahraničného umenia v priestoroch Nástupišťa 1-12. Priestor pozostáva z uzavretého výstavného priestoru (15m x 3,5m) a verejne prístupného priestoru, ktorý je časťou podchodu pod autobusovou stanicou v Topoľčanoch.

Open call for artists 2013! Nastupiste 1-12 / Platform 1-12 is now accepting submissions. 
Submit your work (exhibition, concert, talk, performance, theatre, screening, workshop).

To apply please send us up to 5 images, video or links, your CV, and a short statement about your practice (approx 250 words). In this statement please include details of the use of technology in your practice. 

Applications have to be sent to info@nastupiste.sk
E-mail subject: Proposals 2013.
Deadline: 20.12.2012 

Platform 1-12 is multimedia space for contemporary culture beneath the bus and train station in Topoľčany, Slovakia. The aim is to offer a space for contemporary artists of any kind. The space itself is compound of an exhibition space (15mx3,5m) and a frequented underpass.