Výstava Projekt 324 potrvá do 1. februára 2012

Autorka výstavy Daniela Krajčová je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení a dizajnu a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Svoj talent delí medzi výtvarné umenie a film. Jej tvorba pozostáva z animácie, maľby a inštalácií. Vo filme sa sústreďuje na nelineárne a nenaratívne filmy so sociálnym pozadím, buď s autobiografickým alebo dokumentárnym tónom.

Projekt "324" v priestore podchodu na autobusovej stanici v Topoľčanoch reaguje na históriu tohto miesta, na ktorom stála kedysi židovská štvrť. Ako pamiatku k tragickým udalostiam vychádza maľba na stenách podchodu zo zoznamu obetí židovského holokaustu z Topoľčian, tak ako je uvedený v knihe Roberta Buchlera "Židovská náboženská obec v Topoľčanoch". Zoznam 324 priezvisk prenesený podľa vlastného vizuálneho kódu, ktorý jednotlivé písmená abecedy nahrádza istou časťou budovy Novej sysnagógy podľa jej archívnej fotografie. Nová synagóga medzi obyvateľmi Topoľčian zvaná Veľký židovský kostol, bola postavená koncom 19. storočia v neoklasicistickom slohu architektom Bilikom a po skončení 2. svetovej vojny neslúži na náboženské účely, v súčasnosti v jej priestoroch sídli Stredná odborná škola obchodu a služieb. 

Systém maľby cez šablóny umožňuje znázorniť každé priezvisko podľa zvoleného systému ako istú časť budovy Novej sysnagógy, ani jedno ju však neukazuje v celku. Zoznam priezvísk obetí holokaustu je transformovaný do dlhého pozdĺžneho farebného pásu, ktorá tragické udalosti pripomína nenápadným dekoratívnym spôsobom. Pod každou kombináciou častí Novej synagógy je zobrazený počet osôb s prislúchajúcim priezviskom, ktoré sú už zobrazené odlišným vizuálnym spôsobom, čiernobielou kresbou ceruzkou. Postavy sú prekreslené z úvodnej scény filmu "Obchod na Korze", v ktorej sa po námestí slovenského mestečka prechádzajú jeho obyvatelia ešte pred vysídlením židovských spoluobčanov. Postavy z filmových políčok sú prekreslené podľa presného počtu osôb prislúchajúcim k jednotlivým priezviskám, takže na stene podchodu vznikne štruktúra  ľudských postáv, reprezentujúcich obete židovského holokaustu v Topoľčanoch. Súčasťou práce je aj animácia vytvorená z týchto kresieb, ktorá zobrazuje tú istú pokojnú scénu nedeľnej prechádzky mestom ako záber v pôvodnom filme, avšak postavy v nej nečakane vypadávajú, menia neustále svoj počet.

PROJEKT 324 Daniela Krajčová

Podujatie sa koná s podporou Ministerstva kultúry SR, Smartweb, tristanpress.sk a grafika matejlacko.com