PESTRÉ SLOVENSKO SZÍNES SZLOVÁKIA

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 a Kultúrny inštitút národnostných a etnických menšín MINORMA vás srdečne pozývajú v sobotu, 19. októbra o 17:00 do podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch na podujatie v rámci celoslovenského festivalu „Pestré Slovensko - Színes Szlovákia - Deň národnostých menšín“ .

Hostia:
Tomáš Rafa 
Daniela Krajčová 
Oto Hudec 

Program:
17:00 Arteterapeutický workshop pre deti i dospelých
18:00 Gipsy Čave (TO) - koncert
18:30 Video-prezentácia projektu Nový nacionalizmus v srdci Európy
19:00 Video-prezentácia projektu Projekt Karavan
19:30 Panelová diskusia 

Pestré Slovensko – Deň národnostných menšín je jednodňový celoslovenský festival, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na to, ako a čím obohacujú národnostné menšiny kultúru a spoločnosť Slovenska. Do projektu sa zapojili neziskové organizácie, kluby, divadlá a iné kultúrne ustanovizne, ktoré počas tretej októbrovej soboty venujú svoje priestory a kapacity podujatiam, na ktorých sa predstavia rôznemenšinové kultúry. Hlavným organizátorom festivalu je o.z. Minorma – Kultúrny inštitút národnostných a etnických menšín, ktorý zastupuje kultúrne, ekonomické, spoločenské a právne záujmy národnostných a etnických menšín žijúcich na Slovensku. 
www.pestreslovensko.sk

V Topoľčanoch sa do festivalu zapojil Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, ktorý pre svojich návštevníkov opäť pripravil bohatý program. Od 17:00 si na svoje prídu najmä najmenší ako aj ich rodičia, ktorých v priestoroch Nástupišťa 1-12 privíta na atreterapeutickom workshope slovenská výtvarníčka pochádzajúca z Topoľčian, Jana Kianičková-Godalová. O 18:00 sa svojim koncertom predstaví rómska kapela z Topoľčian Gipsy Čave, ktorá sa stala známou svojimi úpravami hitov súčasnej populárnej hudby do rómskeho šatu. 

Večerný program bude patriť trojici významných slovenských výtvarníkov, ktorí predstavia svoje najnovšie projekty venované tématike menšín a spolunažívania. 

Tomáš Rafa

Tomáš Rafa, výtvarník a filmár, žije a tvorí v poľskej Varšave. Vo svojej tvorbe sa venuje téme vymedzovania hraníc patriotizmu, extrémizmu, nacionalizmu a vzťahov medzi majoritou a minoritou, národnostnou či sexuálnou. Za svoj projekt Nový nacionalizmus v srdci Európy je držiteľom prestížnej ceny Oskara Čepana 2011 pre mladého umelca. V tomto rozsiahlom projekte zachytáva situáciu predovšetkým v krajinách V4. V roku 2012 sa zúčastnil Berlin Biennale 7 ako spoluautor projektu"Breaking the News" a kurátor projektu "Art Covers Politics". Známy je i jeho projekt "Športové múry", vktorom upozorňuje na fenomén vzniku tzv. "športových" múrov, ešte viac izolujúcich obyvateľov rómskych osád od majoritného obyvateľstva. Často sa ocitá v centre diania alebo miestneho konfliktu,cestuje a robí aj ďalšie angažované umelecké aktivity, najčastejšie vo verejnom priestore. Je absolventom Akadémie umení v Banskej Bystrici a Akadémie krásnych umení vo Varšave.    

Daniela Krajčová, Oto Hudec

Slovenských výtvarníkov Danielu Krajčovú a Ota Hudeca už Topoľčancom asi ani netreba predstavovať...Kým Hudecova "Veľryba" každé ráno zdraví ľudí pri vstupe do priestoru podchodu pod autobusovou stanicou, Krajčovej nezvyčajný pamätník obetiam židovského holokaustu z Topoľčian "324" ich sprevádza prechádzkou v podchode po takmer celej jeho dĺžke. Obaja umelci sa v tomto roku stretli pri realizácii spoločného projektu "Projekt Karavan". Počas takmer 4 týždňov obaja putovali s karavanom po mestách, dedinách a osadách s (aj) rómskou komunitou. Venovali sa tamojším deťom, s ktorými kreslili ich príbehy, nahrávali, tvorili a uvádzali deti do tajomstiev animácie s využitím štyroch rozličných animačných techník. Oto Hudec a Daniela Krajčová predstavia krátke animované diela z Projektu Karavan, ktorých spoluatormi sa stali i prevažne rómske deti. 

 

 

GIPSY ČÁVE

A bude aj muzika! Rytmická a rezká rómska hudba sa bude ozývať v topoľčianskom podchode, na Nástupišti 1-12. Vystúpia Gipsy Čáve - Adrian Kotlár (spev),  Robert Rác (spev) a Jozef Kolár klávesy. 

Ukážka z tvorby Tomáša Rafu:   

 

Podujatie sa uskutoční s podporou Ministerstva kultúry SR.