Otvorenie výstavy T.Moravanský & koncert EnsembleSpectrum: Dreaming

Otvorenie výstavy 16.6.2023, Nástupište 1-12, podchod AS Topoľčany
Trvanie výstavy (predĺžená do 31.8.2023)


18:00 Otvorenie výstavy
I don’t Understand Graffiti
Autor: Tomáš Moravanský
Kurátor: Jiří Ptáček


19:00 Koncert
EnsembleSpectrum: Dreaming
Martin Švec - xylosynth
Adéla Spurná - multipercussion
Ivana Chrapková - klavír, spev
Klaudia Kosmeľová - klavír
Ian Mikyska - gitara, elektrická gitara
Ivan Boreš - gitara, elektrická gitara
Anna Romanovská Fliegerová - husle
Hana Pištová - husle
Jana Macíková - husle
Terézia Mušutová - husle
Matej Sloboda - dirigent
------------------------------------------------------------

Výstava: I don’t Understand Graffiti
Autor: Tomáš Moravanský
Kurátor: Jiří Ptáček

Anotácia:
Každodenní migrace mas vyžaduje vznik adekvátních transportních infrastruktur. Mezi ně patří místa, jejichž primárním účelem je umožnit přesun mezi dvěma či více body. Jedinci v nich zahrnutí tomuto účelu přizpůsobují své jednání, pohyby a úkony, zatímco jejich mysl je jemně masírována reklamními poutači, uměním či výhledem do krajiny.

O autorovi:
Typickým znakom tvorby Tomáša Moravanského (*1991) je rôznorodosť výrazových médií naprieč disciplínami a spolupráce. Je autorom mladšej-strednej generácie pohybujúcim sa v rámci súčasnej výtvarnej, tanečnej a hudobnej scéne (tam pod hudobným pseudonymom Panáčik). V súčasnosti je doktorandom na Fakulte výtvarných umení v Brne. Dlhodobo sa zaoberá výskumom post-tanečnej choreografie a psychogeografie vo vzťahu k poverčivosti, evolučným procesom a pozornosti - pomocou rozvíjania metódy interaktívneho storytellingu. V jeho práci sa stretneme s naratívnymi štruktúrami, sofistikovanou vizuálnou stránkou, interaktívnym prostredím, ale i subverziou a alternatívnymi komediálnymi prvkami. Diváci-návštevníci-poslucháči sa v prostredí jeho diel sa často stávajú prirodzene ich aktivizujúcou premennou a súčasťou. Moravanského vklad sa tiež často sa objavuje v prácach iných umelcov v pozícii spolutvorcu, dramaturga, či kurátora. Je tiež spoluzakladateľom a kľúčovým členom nezávislého medziodborového kolektívu INSTITUT INSTITUT.

www.institutinstitut.com

Realizáciu projektu z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.

EnsembleSpectrum: Dreaming

Jeden z najaktívnejších domácich komorných súborov sa po 10. rokoch vracia na Nástupište 1-12, kde uvedie diela popredných slovenských skladateľov charakteristických svojim využívaním neštandardných ladení a vytvorí prienik k legendárnemu dielu českého skladateľa Josefa Berga - Snění (1970), ktorý pre toto dielo navrhol vlastné 1/12-tónové ladenie. Snění pre husľostroj (4 huslí), 2 gitary, 1 hráča na bicie nástroje, preladený elektrický organ a špeciálne naladený klavír doplní Three Songs after Sylvia Plath’s Poetry Juraja Vajóa, Sen Adriana Demoča a šiesta bezmenná skladba s podtitulom Hoquetus Mateja Slobodu. Snový letný večer tak bude v znamení experimentálnej súčasnej hudby, mikrotonality, kórejského unisona a poézie Sylvie Plath.
Projekt “Séria komorných koncertov s EnsembleSpectrum v roku 2023¨ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu. 

Projekt Dreaming finančne podporil Slovenský ochranný zväz autorský. 
Finančne podporil Hudobný fond.
Celoročnú činnosť Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Visual Matej Lacko

FB event
https://www.facebook.com/events/1044845686826879/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D