Otvorenie výstavy: Prvá vlna a Rudy a Zrúdy live

Nástupište 1-12 podchod AS Topoľčany pozýva v piatok 26.6. 2020 18:00 na  spoločnú výstavu študentov Fakulta umení Košice, Technická univerzita v Košiciach

Názov výstavy: Prvá vlna

Autori: Dávid Galovics, Sára Némethová, Mária Maxová, Patrícia Čechová, Eva
Mária Moleková, Tamara Almášiová, Beata Jevčíková, Jana Cselényiová
Kurátor: Oto Hudec

Koncert: Rudy a Zrúdy live /SK

v piatok 26.6. 2020
18:00

Prvá vlna Výstava študentov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach predstavuje atypickú zbierku diel nielen pre priestor, ale aj pre samotných študentov. Pôvodne plánované sympózium na mieste zmenilo svoj charakter vďaka príchodu pandémie koronavírusu. Študenti, tak ako aj iní umelci a ľudia v rôznych zamestnaniach boli nútení zostať doma a tvoriť v rámci obmedzených možností. Zmenila sa mierka, forma aj obsah prác. Priestory školských ateliérov a tvorba v študentskej komunite bola nahradená domácim prostredím a vzťahom s rodinou. Množstvo prác preto prirodzene reaguje na tému karantény- paradoxne, životné obmedzenie, ktoré sme zdieľali ako spoločnosť všetci prinieslo novú kvalitu do výtvarných prác, ktoré sa svojou témou stali univerzálne, blízke širokému publiku.


Osem autorov na tejto výstave sú študentmi prvého, druhého a tretieho ročníka. Ich práce sú stále výsledkom hľadania- svojho výrazu, výpovede, výtvarného štýlu. Vystavené v komornej mierke, väčšinou vo forme fotodokumentácie, záznamu- nie vždy predstavujú ukončenú výpoveď, zato majú v sebe čerstvosť, odvahu a intimitu. Prvá vlna, ktorá sa priplaví ku brehu a predznamenáva silu prílivu.


V prácach vystavujúcich autorov nájdeme až hmatateľný exkurz do znovuobjaveného domáceho prostredia ( video Márie Maxovej, akvarely Sáry Némethovej), ktorý môže presiahnúť až do prehĺbeného spoznávania svojich blízkych prostredníctvom participatívnej tvorby (Beata Jevčíková), reakciu na tlak vonkajších udalostí vo forme vytvorenia akéhosi bezpečného, relaxačného príbytku (Patrícia Čechová), komentáre odlúčenia a izolácie (maľby Márie Maxovej), či domáce experimenty s materiálom (Jana Cselényiová). Návrat domov a uzatvorenie obchodov spôsobilo nový záujem o prírodu, ktorá zrazu predstavuje čosi familiárne a blízke (Tamara Almášiová, Patrícia Čechová). Aj napriek spomaleniu a pohľadu dovnútra, spôsobenom pandémiou, aj naďalej ostávame súčasťou spoločnosti s pretrvávajúcimi spoločenskými témami. Jednou z nich je aj postavenie ženy a redukcia jej spoločenskej hodnoty na estetickú, o to výraznejšia v ženskom športe (Eva Mária Moleková), či téma digitálnej kontroly, nazerania, straty osobného súkromia, ktorá získala počas pandémie nový vyznam (Dávid Galovics).

Koncert Rudy a Zrúdy

Rudy Bujna je spevák, gitarista a skladateľ. Jeho debutový album vyšel 24.novembra 2019, so singlom Istota.
Album bol nominovaný Radio_Head Awards 2019 ako nahrávka roka 2019 v kategórii World music / Folk.
"Slovenská scéna je bohatšia o ďalšieho zaujímavého hudobníka s kvalitnými textami, poctivými gitarovými pesničkami a výrazným sýtym hlasom." (Patrik Marflák, Hudba.sk)