Otvorenie výstavy INTERVENCIA

Nástupište 1-12 Vás srdečne pozýva na vernisáž a výstavu INTERVENCIA. Vernisáž 24.júl 2020, piatok o 18:00h. Otvorený ateliér maľby Rastislava Podobu a študentov a absolventov: Dávid Bátora, Peter Decheť, Alžbeta Hrnčiarová, Michaela Chovancová, Tatiana Jakubove, Tatiana Ondzíková, Patrik Rutkovský, Miroslav Sandanus, Dominika Škorváneková, Natália Šimonová
Hudba: FOM live

Intervencia je názov maliarskeho workshopu študentov a absolventov z Akadémie umenia v Banskej Bystrici z Otvoreného ateliéru maľby Mgr. art Rastislav Podoba ArtD., ktorý sa uskutoční v dňoch 20.-25. júl v Topoľčanoch. Mladí umelci tvoria priamo vo verejnom priestore a vokolí mesta Topoľčany, čím ponúkajú nahliadnuť na otvorený proces ich vlastnej tvorby aj pre okoloidúcich a otvárajú priamy dialóg pre divákov.

Intervencia. Maľba a priestor.

V dnešnom médiu maľby nájdeme mnohé príklady toho, ako sa maľba odpútava od tela obrazu. V rôznych svojich formách býva časťou,alebo fúziou s médiom inštalácie, prípadne absolútne expanduje do priestoru; inštitucionálneho, verejného, naturálneho. Prekvapivo na miesta, kde predtým nebola prítomná, kde je konfrontáciou alebo problémom. Viac ako s tradíciou tela závesného obrazu súvisí s výrazom a významom grafity, je intervenciou do otvoreného sociálneho priestoru. Vytvára tým nové podmienky a možnosti svojho čítania, ktoré si vyžaduje iný spôsob, čas, koncentráciu a celkovú situačnosť zo strany recipienta. Ten sa pohybuje priestorom výtvarnej expanzie, je jeho súčasťou, má možnosť do jej mentálneho priestoru vstúpiť a komunikovať. 

Tento predložený projekt má zámer realizovať individuálne koncipované výtvarné intervencie v teritóriu mesta Topoľčany, v jeho frekventovaných i odľahlých zónach, v periférii a hranici mesta. Obsahovo a formálne budú projektované návrhy reagovať na stret individuálnych umeleckých a kolektívnych asociácií s vybraným prostredím realizácie diela,  s historickým a kultúrnym podkladom a charakterom regiónu.

FOM pochádzaz Topoľčian a venuje sa produkcii inštrumentálnych beatov s nádychom staroby. Prezývka FOM (Follow Original Message) odkazuje na zlatú éru rapu. Obdobie, ktoré je jeho najväčšou inšpiráciou. Tvorí beaty korenené jazzom a soulom, ktorých samplový základ kombinuje so špinavým Lo-Fi zvukom. 

Visual:Matej Lacko.

PROJEKT PODPORIL Z VEREJNÝCH ZDROJOV AKO HLAVNÝ PARTNER FOND NA PODPORU UMENIA.

Ukážky tvorby z workshopu: