Ochvat/Petrová/Goralská: Questions for dance 4

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 podchod autobusovej stanice v Topoľčanoch pozýva na predstavenie v piatok 25.10.2019, o 19:00 Ochvat/Petrová/Goralská: Questions for dance 4

Ak uvážime, že sa nepozeráme očami, ale mozgom, ktorý zrakové vnemy spracováva a vyhodnocuje a až následne prezentuje ako obraz, môžeme tvrdiť, že vidíme pomocou sledu náročných, avšak nevedomých javov, spojených s fungovaním nášho zraku. Videnie samotné je teda forma procesu.

Dvaja performeri hľadajú v predstavení možnosti ako pracovať s divákom a „javiskom“, takým spôsobom, ktorý by zohľadnil videnie ako proces zobrazovania. Toto „nie“ v slove zobrazovanie naznačuje pohyb. Predstavenie skúma odpovede na otázky, či je možné vnímať videnie o sebe ako dej, ako tvorivosť a pohyblivosť.

Metóda predstavenia je založená na pozorovaní a skúmaní pomalých, pohodlných a skôr nenáročných pohybov. Predstavenie, performance môže mať za cieľ uvedomenie si seba samého, či už pre diváka alebo samotného performera. Medzi dvoma postavami na javisku dochádza k efektnému skúmaniu ich spojitostí, rozdielností a iných vzťahových simulakier. Otvára nové možnosti organizácie tela a tiel v priestore, ich väzieb a neväzieb. Pohybová a významová ľahkosť, v spojitosti s punkovou estetikou spôsobuje, že ním preplávate ako cez vysušené Labutie jazero.

Choreografia: Petr Ochvat (CZ)
Tanec: Petr Ochvat a Tereza Petrová (CZ)
Zvuk: Dominika Goralska (SK)
Hudba a vizuály: Lucia Děvečková (SK)

Studio Afternoons:
Pod jménem Studioafternoon založeným před třemi lety Českým choreografem Petrem Ochvatem vzniklo několik větších i menších choreografií pro eventy a festivaly jako byly Extrakt v Bánské Bystrici, Mobilis a Tehláreň v Liptovském Mikuláši, Gelnické iluminácie v Gelnici, Raw Matters ve Vídni, Unfinished fridays v Berlíně, či Noc Galerií a Muzeí v Nitre. Studioafternoon doposud spolupracoval jak s performery, hudebníky tak umělci v oboru zvuk a vizuál. Jeho záměrem je i nadále sdružovat umělce v rámci spolupráce založené na výzkumu pohybu, performance a choreografie.

Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia