Nový diel podcastu E-tika: Súkromie - záleží nám na ňom ešte?

#2 podcast

V súvislosti s pandémiou koronavírusu a vládnymi opatreniami sa často skloňuje  otázka ľudského súkromia a jeho hraníc. V ďalšom diele sa pozrieme práve na etické problémy súkromia ako na jednu z najväčších tém súčasných dátovej etiky. Porozprávame o tom, ako sa dá súkromie chápať a kedy je jeho narušenie z pohľadu etiky problematické. Vysvetlíme si, čo znamená kapitalizmus dohľadu a ukážeme si ako sa prejavuje v našich životoch. Bude si nová situácia vyžadovať nové ľudské práva?

Moderátori: 

Miroslav Pikus je bývalý hacker a jeden zo zakladateľov počítačového undergroundu na Slovensku. Vyštudoval ekonómiu, ale celý život sa pohybuje okolo informatiky. Priťahujú ho rôzne subkultúry, ale pracoval najmä v korporáciách. Je spoluzakladateľom spolku E-tika. 

Juraj Podroužek sa venuje témam etiky digitálnych technológií a hodnotovo orientovaného dizajnu, pomáha pracovnej skupine pre reguláciu a etiku slovak.AI a angažuje sa v spolku E-tika, ktorý spoluzakladal. V minulosti pôsobil na Filozofickom ústave SAV, kde sa zaoberal analytickou filozofiou a sémantikou.  

Pôvodná hudba: Ľubomír "drakh" Panák Hlasové dokrútky: Lujza Garajová-Schrameková Sound master: Peter Fillo

Nahrávané v štúdiách PODCASTER Studio. Podcast E-tika pripravilo multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v spolupráci so spolkom E-tika, ktorý sa venuje etickým a spoločenským problémom digitálnych technológií. 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.