Mobilné moduly od združenia PBlog z Považskej Bystrice

15 objektov – mobilných modulov, svojim tvarom umožňujúcim vzájomné spájanie a následné vytváranie rôznych kombinácii, navrhlo a realizovalo občianske združenie PBlog z Považskej Bystrice.
Dnes si na nich budete môcť posedieť v topoľčianskom podchode na vernisáži k výstave TRISNY a koncerte súboru VENI ACADEMY. 

"Svojim tvarom umožňujú vzájomné spájanie a následné vytváranie žiadúcich aj menej žiadúcich kombinácii. Vyžadujú od užívateľov kúsok zručnosti a fantázie. Tak môže vzniknúť pódium s kinom,  ale aj pódium-gril, hľadisko-spálňa, kuchyňo-kino atď." PBlog.

PBlog je združenie mladých ľudí z oblastikultúry, architektúry, umenia, ekológie a sociálnovedných odborov. Našim cieľomje iniciovať a podporovať kultúrny rozvoj, zvyšovať kvalitukultúrno-spoločenského života, verejného priestoru a životného prostredia azvyšovať informovanosť v Považskej Bystrici a naokolo.
www.pblog.sk
httop://www.facebook.com/pblog 

Podujatie sa koná s podporou Ministerstva kultúry SR, Smartweb, tristanpress.sk a grafika matejlacko.com