Medzinárodná konferencia PACE V4_Nástupište 1-12

Už o päť dní sa začína netradičná medzinárodná putovná konferencia, ktorá sa uskutoční v siedmich lokalitách v Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku. Účastníkom z Európy, z krajín Východného partnerstva a z Ázie ponúkne možnosť zoznámiť sa nielen so súčasnými podobami scénického umenia Vyšehradského regiónu, ale predovšetkým nazrieť do podmienok a kontextov, v ktorých vzniká. V utorok, 7. júna sa konferencia zastaví i v Topoľčanoch v Multimediálnom priestore pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12.

Putovná konferencia PACE.V4 – Doprava a infraštruktúra v scénických umeniach krajín V4 ponúka platformu pre medzinárodné stretnutia účastníkov z Vyšehradského regiónu, ďalších krajín EÚ, Ukrajiny, Bieloruska, Moldavska, Hongkongu a Taiwanu. Súčasťou sú nielen stretnutia s lokálnymi tvorcami z oblasti divadla a tanca, prehliadky divadiel, kultúrnych centier a návštevy predstavení, ale aj prednášky a diskusie. „Vyšehrad zďaleka nie je len politická značka, ale predovšetkým priestor prirodzených susedských väzieb prepojených spoločným kultúrnym a historickým dedičstvom. Nie je náhoda, že témy, ktoré vyplynuli z potrieb lokálnych aktérov v jednotlivých krajinách V4, sa v mnohom prekrývajú a zameriavajú sa na (nie len) kultúrnu politiku, vzťah a komunikáciu s miestnym publikom, umením vo verejnom priestore a spoločenskou rolu umenia. Divadlo bolo v regióne strednej Európy vždy významným zrkadlom a hýbateľom spoločensko-politických procesov“, hovorí Martina Pecková Černá, koordinátorka konferencie.

Konferencia sa koná v dňoch 4. – 15. júna 2016 v mestách: Budapešť, Topoľčany, Žilina, Olomouc, Ostrava, Katovice, Krakov.

Na Slovensku sa účastníci putovnej konferencie pozrú na dve miesta, kde sa podarilo prepojiť dopravu a mestskú infraštruktúru so scénickým umením: do multimediálneho priestoru v podchode topoľčianskej autobusovej stanice – Nástupište 1-12 a na žilinskú vlakovú stanicu, kde sa nachádza známy kultúrny uzol – Stanica Žilina – Záriečie. Čakajú nás zaujímavé témy, hostia a performancie, z ktorých niektoré vznikli špeciálne pre toto podujatie a budú uvádzané vo svetovej premiére.

V Topoľčanoch sa téme umenia vo verejnom priestore budú venovať umelci a lektori – Zuzana Godálová-Novotová, Július Krištof a Petra Fornayová, ktorá tiež pripravuje performanciu s názvom ON_OFF_walking circle, kde vystúpia žiaci a dobrovoľníci z ICM Topoľčany. V podchode stanice zaznejú aj polyfonické tradičné spevy v podaní speváčok Jany Ambrózovej, Evy Brunovskej, Dajany Margetovej,
Dominiky Margetovej a Barbary Petrgálovej Matákovej. Tie sú totiž súčasťou jedinečnej zvukovej inštalácie Jonáša Grusku – Lúky. Tanečníčka Zuzana Žabková a hudobník Fero Király predstavia svoju spoločnú performanciu BOTULUS.

Na žilinskej stanici sa k vzťahu politiky a umenia vyjadria napríklad kultúrna antropologička Ivana Rumanová, filozof a aktivista Fedor Blaščák, teatrologička Dária Fojtíková Fehérová, výtvarný teoretik Ivan Jurica a aktivisti z iniciatívy Nie v našom meste – Milan Zvada a Rado Sloboda. Vo večernom predstavení uvidíme oceňovaného tanečníka a choreografa Jara Viňarského s predstavením Buticcula – Figúry blázna.

Akronym PACE.V4 (Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus) symbolizuje projekt dlhodobej spolupráce v oblasti výskumu a propagácie scénických umení z Česka, Slovenska, Maďarska a Poľska.

Projekt Putovná konferencia PACE.V4 Doprava a infraštruktúra v scénickom umení krajín V4 realizujú: Inštitút umenia – Divadelný ústav (Praha), Divadelný ústav

Zbigniewa Raszewského (Varšava), Divadelný ústav (Bratislava), Maďarské divadelné múzeum (Budapešť). Konferencia sa uskutoční vďaka podpore Medzinárodného vyšehradského fondu – komunikačným jazykom konferencie bude angličtina.