Martin Piaček- Mramorové slzy, bronzový hnev (online prednáška)

Martin Piaček sa vo svojej tvorbe dlhodobo venuje národnej histórii, téme hrdinu, ktorú kriticky skúma rovnako ako formy národnosti, národovectva a ich tenkú hranicu s nacionalizmom. Zároveň však ako jeden z mála súčasných výtvarníkov pracuje s klasickými sochárskymi materiálmi a takpovediac rehabilituje ich výtvarnú silu a schopnosť adresovať aktuálne témy.

 Prednáška je súčasťou predmetu sochárske technológie a preto sa počas nej nebudeme rozprávať len o obsahu a koncepte prác, ale aj o procese tvorby, postupoch a materiáloch. V závere bude priestor na otázky. Prednáška je otvorená aj študentom, ktorí nemajú zapísané sochárske technológie- prihlásiť sa môžu dopredu v správe cez msg na túto stránku (výtvarné technológie) so zaslaním svojho mailu. 


Prednáška je organizovaná v spolupráci s Nástupište 1-12, priestorom pre súčasné umenie, Topoľčany Podujatie z verejnych zdrojov podporil Fond na podporu umenia.