KineDok: Tak ďaleko, tak blízko (SR, 2014)

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 vás srdečne pozýva v pondelok 23. mája o 9:00 a o 11:00 na projekcie dokumentárneho filmu Tak ďaleko, tak blízko (Slovensko, 2014, 80 min).

O filme:
Dokumentárny film nominovaný na "európskych oscarov", ovenčený cenami Igric a Slnko v sieti, najlepší dokument festivalu Jeden svet, je nahliadnutím do života ľudí postihnutých autizmom. Búra pritom všeobecne zaužívané názory spoločnosti na túto vývinovú poruchu.

Nevšedný film z prostredia rodín s autistickými deťmi, ktorý odhaľuje každodennú náročnosť života s nimi. Nie je však postavený na výpovediach a dialógoch, ale na konkrétnych bezprostredných situáciách, v ktorých sa zamýšľa nad otázkami rodičovskej a partnerskej lásky ľudí s autizmom. Dokument vznikal sedem rokov v spolupráci s neziskovou organizáciou Autistické centrum Andreas, ktorá sa venuje odbornej a komplexnej pomoci ľuďom s autizmom, ako aj podpore ich rodín.

 

Podujatie je realizované v rámci medzinárodného projektu KineDok.