Katarína Hudačinová UPSIDE DOWN

Drahí priatelia, srdečne vás pozývame v piatok, 11. decembra 2015 o 19:00 do Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v podchode pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch na vernisáž výstavy Katarína Hudačinová UPSIDE DOWN.

Slovenská výtvarníčka a fotografka Katarína Hudačinová vo svojom najnovšom projekte Upside Down prepája dva dlhodobé osobné záujmy.

Tým prvým je záujem o architektúru, ktorá nejakým spôsobom vyčnieva zo zástavby v  lokálnom urbanistickom kontexte. S ním sú neodmysliteľne spojené jej časté cesty po Slovensku aj po iných krajinách a fotografovanie výnimočných domov, priemyslených stavieb ale aj ďalších, človekom vytvorených urbánnych či krajinných prvkov, ktoré vďaka svojej vizuálnej podobe, rozmerom, dominancii či ďalším atribútom vytvárajú jedinečnú topografiu miesta, formujú jeho atmosféru, obyvateľov, vytvárajú genia loci.
Tým druhým je záujem o princíp camery obscury. Princíp prieniku svetla odrazeného od objektov v exteriéri a premietnutého cez úzku štrbinu do tmavej komory pritom využíva vo svojej tvorbe už niekoľko rokov. Z úvahy o camere obscure, v ktorej by sa dalo istú dobu žiť, cestovať a fotografovať architektúru a krajinu, vznikol projekt Upside Down.

Hudačinová vo svojom aktuálnom projekte vytvorila cameru obscuru z obytného auta – karavanu. Interiér auta upravila na tmavú komoru, ateliér, v ktorom vytvárala projekčné plochy z rôznych materiálov. Obraz okolitej krajiny sa premietal do tmavej komory vo vnútri karavanu a zachytával na projekčnej ploche. Tá však zriedkakedy tvorila jednu rovinu. Naopak, Hudačinová pracovala s plochou ako s tvárnou hmotou,  vytvárajúc tak iluzívny trojrozmerný obraz reality otočenej hore nohami. Týmto prístupom docielia fragmentáciu a akcent vybraných prvkov architektúry. Fotografie vytvárala zaznamenaním odrazeného obrazu na strednoformátový prístroj. Výsledný výraz získali počas experimentovania v pozitívnom fotografickom procese ako aj v hľadaní adekvátnej jedinečnej formy inštalácie pre každý vystavený záber. Vytvorila tak iluzívnu hru s cieľom vtiahnuť diváka čo najviac do fotografie a priblížiť mu zážitok z camery obscury.

V lete 2014 precestovala s karavanom Srbsko, Bosnu a Maďarsko, kde vznikla prvá séria fotografií. V tomto roku projekt Upside Down pokračoval na cestách po Čechách a po Slovensku.

Výsledky jej práce z ciest si môžete pozrieť na poslednej tohtoročnej výstave na Nástupišti 1-12 už v tento piatok,
11. decembra o 19:00. A v topoľčianskom podchode na vás čaká aj reálna camera obscura...

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky a potrvá do 29. februára 2016.

Katarína Hudačinová (*1986) vyštudovala Strednú umeleckú školu v Prešove (odbor propagačné výtvarníctvo) a Fakultu umení TUKE (ateliér Grafika a experimentálna tvorba u prof. Rudolfa Sikoru a prof. Petra Rónaia).  Absolvovala študijný pobyt na Technickej univerzite Kazimierza Pulaskiego v Poľsku a pracovnú stáž v Národnom múzeu fotografie v Jindřichovom Hradci. Vyučovala na Katedre fotografie FAMU v Prahe. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Katedre výtvarných umení a intermédií na FU TUKE a vedie kreatívne výtvarno-fotografické workshopy v Košiciach. Svoje diela prezentuje na autorských a kolektívnych výstavách na Slovensku aj v zahraničí.
 
Venuje sa intímnym témam, inšpiruje ju však aj atypická architektúra, nezvyčajné priestory a prostredia. Zaoberá sa zásahmi človeka, ktorý pretvára prírodu na vlastný obraz. Priťahujú ju nevšednosti sveta, čo sa odráža aj v jej fotografiách hľadaním nových, originálnych a odlišných ciest. Vizuálne indície v jej tvorbe vznikajú často na základe experimentu: proti logike a technike často kladie fantáziu a intuíciu. Z formálneho hľadiska využíva médium fotografie a zaoberá sa jej alternatívnymi presahmi do iných médií, históriou fotografie a historickými fotografickými technikami, pričom využíva autorské technologické postupy.