Hynek Chmelař, Viktor Fuček a MACA A KAPELA ROKA

Český kresliar a slovenský maliar sa v tento piatok sa tento piatok stretnú v podchode pod autobusovou stanicou, kde verejnosti predstavia svoje najnovšie site specific diela.

Hynek Chmelař ZASTAVENÍ vernisáž výstavy a
Viktor Fuček ROZHOVORY KAŽDODENNOSTI poodhalenie nástennej site specific maľby
Hudobný sprievod podujatia MACA A KAPELA ROKA


Piatok, 3. júna o 19:00
Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, Podchod autobusovej stanice v Topoľčanoch
Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Vstup voľný.

Na prelome mesiacov máj a jún môžete v topoľčianskom podchode a jeho okolí stretnúť hneď dvoch výtvarníkov ponorených do svojej práce. Rezidenčný pobyt na Nástupišti 1-12 tu spolu trávia mladý český kresliar Hynek Chmelař a slovenský výtvarník Viktor Fuček. Obaja autori, ktorí inak majú len veľmi málo spoločného, niekoľko dní zachytávajú okolitú realitu, využívajúc pritom každý iné médium a uplatňujúc rozdielne prístupy. Kým jeden je tichým a nestranným pozorovateľom diania vo frekventovanom verejnom priestore, ten druhý reaguje na komunikačný potenciál priestoru a využíva ho ako platformu pre dialóg.

Proces tvorby Hyňka Chmelaře pripomína prácu impresionistu. Dianie vo svojom okolí zachytáva v priamom kontakte s motívom, avšak pomocou média nestálejšieho než realita samotná. Svoje subtílne diela vytvára za pomoci obľúbenej detskej hračky
– magickej tabuľky naplnenej zlatým práškom, do ktorého je možné kresliť použitím dvoch otáčacích ovládačov. Médium, ktoré si zvolil, má však množstvo formálnych limitov – nielenže oba ovládače umožňujú kresliť iba v jednom smere, ale s každým záchvevom tabuľky sa kresba opätovne stráca. Chmelař pritom vytvára súbor desiatok až stoviek kresieb, ktoré následne zaznamenáva pomocou fotoaparátu. Fotografie týchto nestálych diel predstaví verejnosti v Multimediálnom priestore pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v piatok, 3. júna o 19:00, na vernisáži k výstave ZASTAVENÍ.

Spolu s ním svoje vlastné dielo DIALÓGY KAŽDODENNOSTI poodhalí aj minuloročný finalista prestížnej Ceny Oskara Čepána, Viktor Fuček. Pre tvorbu Viktora Fučeka je charakteristická fúzia maľby a performance na spôsob palimpsestu. Autor sa v nich zaoberá prevažne ľudskou bytosťou, tým čo všetko ju ovplyvňuje tu a teraz, a to sociálne aj politicky. Zaoberá sa hraničnými bodmi prežitia či slobody a v tomto duchu pracuje aj s dielami iných umelcov. Prepojenie s prostredím vníma ako zásadný moment a modifikátor toho, ako v istom momente vidíme realitu. Jeho veľkoformátové „vrstevnaté“ maľby pripomínajú post-romantické zobrazenia prírody v podobe abstraktných krajín. V tomto duchu sa nesie aj jeho práca vznikajúca v týchto dňoch priamo na jednej zo stien podchodu pod autobusovou stanicou v Topoľčanoch. V ostrom kontraste s prístupom Hynňka Chmelára, zapája Fuček do procesu tvorby celú svoju entitu, telo aj myseľ, vedúc pritom dialóg s priestorom, náhodnými okoloidúcimi ako aj so sebou samým. Priestor podchodu pritom vníma ako miesto, kde sa symbolicky vizualizuje nevedomá (podzemná) rieka nášho povedomia, zatláčaná dennodennými rituálmi presunov.

Viktor Fuček v procese tvorby

Kým Chmelař v tento piatok predstaví hotové dielo, Viktor Fuček poodhalí rozpracovanú vrstevnatú maľbu, ku ktorej sa bude vracať v priebehu celého mesiac jún. O hudobný sprievod piatkového večera sa postará projekt slovenskej hudobníčky a herečky Marcely Vilhanovej, známej zo skupiny Sto Múch, či pôsobenia v Radošinskom naivnom divadle, Maca a Kapela roka.