Gritchelle Fallesgon, graphic designer

Aj fotografie Gritchelle Fallesgon /USA, San Francisco, California, graphic designer/ z medzinárodného fotografického projektu Have you seen Bob? uz čoskoro v multimediálnom priestore pre súčasnú kultúru, Nástupište 1-12.

Gritchelle Fallesgon/Josh follows Bob