Greg Thomas: The Shape of The Space, live music: DIY INSTRUMENTS ENSEMBLE

Tvorba Grega Thomasa, mladého umelca z anglického Manchestru, zvyčajne reaguje na konkrétnu situáciu alebo architektonický priestor. Aj preto sme sa našu prvú výstavu vo vynovených priestoroch rozhodli venovať práve jemu. 

Jeho diela sú záležitosťou daného momentu, sú prchavé a pominuteľné. Z materiálov uprednostňuje tie, ktoré reprezentujú komunitu alebo silu, ale zároveň samostatne symbolizujú nestálosť alebo zraniteľnosť. Jeho záujem sa sústreďuje predovšetkým na pocity, ktoré v nás vyvolávajú architektonické štruktúry a analýzu priestoru. Témam jeho diela dominuje izolácia, odcudzenie a nestabilita. Dôležitým aspektom jeho inštalácii sú pocity, ktoré v divákoch generuje prostredníctvom pretvárania priestoru. Medzi týmito pocitmi pritom prevládajú pohodlie, nepokoj, neznámo a záhadnosť, ktoré dráždia zvedavosť a záujem diváka. 

Vo svojej najnovšej inštalácii „The Shape of The Space“ nadväzuje Greg Thomas na svoju doterajšiu tvorbu, pričom v nej reaguje na naše nové priestory v podchode pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch. Objekt z dreva, ktorý v najbližších dňoch autor zrealizuje priamo v priestoroch Nástupišťa 1-12, má zámer stať sa pre diváka spúšťačom pocitov, ktoré budú dráždiť jeho prirodzenú zvedavosť.

Greg Thomas v topoľčianskom podchode strávi niekoľko septembrových dní a my sami sa radi necháme prekvapiť výsledkom jeho tvorby u nás... 
Píšte si - vernisáž "The Shape of The Space", v piatok, 27. septembra na Nástupišti 1-12.

DIY INSTRUMENTS ENSEMBLE (sk) pod vedením Matúša Wiedermana

Gilotína, subassová bazuka, čí trubofón - to je len hŕstka DIY (Do It Yourself instruments) nástrojov, ktoré ožívajú zvukom v rukách členov DIY Instruments Ensemble, hudobného telesa, ktoré vzniklo v rámci programu Kompozičného laborátoria.

To vzniklo z iniciátivy študentov kompozície VŠMU ako platforma pre vytvorenie experimentálneho priestoru pre študentov, ale aj hosťujúcich nadšencov, v ktorom môžu podľa dramaturgického plánu uplatňovať, skúmať a vzdelávať sa v rôznych inovatívnych kompozičných, interpretačných a performatívnych technikách a prejavoch.
V piatok, 27. septembra, na vernisáži "The Shape of The Space".

Podujatie sa uskutoční s podporou Ministerstva Kultúry SR.