(De)formation #4 autor: Israel Lopéz /Equador

Nástupište 1-12, podchod autobusovej stanice v Topoľčanoch pozýva v piatok 16.novembra 2018 o 18h na otvorenie vystavy "(De)formation #4" autor: Israel Lopéz /Equador, výstava potrvá do 2.12.2018Israel Lopez vo svojej tvorbe hľadá vzťahy medzi vnímaním, priestorom a skúsenosťami. Použitím zvuku, svetla a vôní ako hlavného média, Isreal vytvára jemné atmosférické kompozície na fragmentáciu podnetom, ktorými zvádza k rôznym formám vnímania.

Jeho prácou sa snaží o  vytvorenie vzťahov založených na udalostiach danej lokácie, pozornosti a koexistencii, pričom priestor sa považuje za dynamický systém stretnutí.

https://www.behance.net/i_lopez

(De) formácia # 4 je navrhnutá inštalácia v spolupráci s Eva Rosemarijn a DAMU, Praha Katedra produkce DAMU

Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

---ENG-----

Nástupište 1-12, multimedia space for conteporary culture, Topoľčany cordially invite you to the opening of solo exhibition

16/11/2018 6pm
"(De)formation #4"
Israel Lopéz /Equador

Israel López searches for the relations between perception, space and experience. Using sound, light and scents as the main media he creates subtle atmospheric compositions in order to produce stimuli that lead to different forms of perception. His work aims to create relations based on the event of location, attention and coexistence, considering space as a dynamic system for encounters.

https://www.behance.net/i_lopez

(De)formation # 4 is a devised installation in collaboration with Eva Rosemarijn and DAMU, Czech Republic

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia / Supported using public funding by Slovak Arts Council