Anténa pomáha Ukrajine

Nástupište 1-12 je člen siete Anténa, sieť nezávislých kultúrnych centier na Slovensku. Našimi členmi sú desiatky etablovaných a dôveryhodných kultúrnych inštitúcií. Sme pevnou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti s medzinárodným presahom.

Na Ukrajine máme desiatky priateľov, kolegov a partnerov. Spolupracujeme s kultúrnymi centrami a mimovládnymi organizáciami v Kyjeve, Charkove, Dnipre, Ľvove, či v Užhorode. Máme s nimi priame osobné aj inštitucionálne väzby. Pôsobíme spoločne v platforme East Hub v rámci najväčšej európskej siete kultúrnych centier Trans Europe Halles.

Finančnú zbierku organizujeme na pomoc ukrajinskému kultúrnemu a občianskemu sektoru, špecificky komunite našich ukrajinských kolegov.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Všetky získané financie použijeme výlučne na účely humanitárnej pomoci priamo na Ukrajine, ktorú dokážeme zorganizovať s pomocou našich ukrajinských partnerov a tiež na sociálnu podporu pre tých, ktorí kvôli vojne nájdu svoj nový domov u nás, na Slovensku.  Chceme a vieme pomáhať.