Andrea Kalinová: Opustená (re)kreácia

Slovenská výtvarníčka a fotografka Andrea Kalinová sa v piatok, 15. novembra 2013 o 19:00 predstaví v Multimediálnom priestore pre súčasnú Nástupište 1-12 v Topoľčanoch na vernisáži k výstave „Opustená rekreácia“. Výstava pozostávajúca zo sérii fotografií, videoprojekcií a zvukových inštalácii predstaví autorkinu tvorbu v rámci projektu „abandoned (re)creation“. 

Andrea Kalinová sa narodila 12. januára 1980 v Bratislave, kde aj vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v ateliéry fotografie. Momentálne dokončuje doktorandské štúdium na katedre intermédií a multimédií na VŠVU. 

Na projekte „abandoned (re)creation“ autorka dlhodobo spolupracuje s architektom Martinom Zaičkomz občianskeho združenia Archimera. Projekt, ktorý vznikol pôvodne ako výtvarný workshop sapretransformoval do iniciatívy, ktorá sa snaží spájať umenie, aktivizmus s pamiatkarskou problematikou.Cieľom “abandoned (re)creation¨ je upozorniť, oživiť a aktivizovať záujem obyvateľov ako aj návštevníkovmesta Trenčianske Teplice o „opustené“ pamiatky prostredníctvom umeleckých zásahov, či projektovpriamo v meste. 

Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice, jedno z bývalých centier československej moderny, ktoréhošpecifická architektúra preslávila Československo i za hranicami, ponúka ideálny priestor na reflexiuzabúdania, ľahostajnosti, spoločenskej aj individuálnej ignorancie, ktoré ústia do chátrania aj zdanlivonadčasových entít. Dve z najvýznamnejších a najohrozenejších funkcionalistických budov Slovenska -kúpalisko Zelená Žaba a liečebný dom Machnáč sa nachádzajú práve v Trenčianskych Tepliciach. 

Práve liečebný dom Machnáč je stredobodom záujmu Andrey Kalinovej ako aj celej iniciatívy. Liečebnýdom Machnáč od architekta Jaromíra Krejcara vznikol na kultúrnej platforme moderny, v medzivojnovomobdobí, keď Československo bolo veľmi vyspelou krajinou a práve architektúra je toho jeden z málahmatateľných dôkazov, ktoré ostali dodnes. Zmenou doby, ako nastáva komercializácia života apohodlnosť ľudí, táto budova postupne prestáva vyhovovať požiadavkám a po prechode do súkromnýchrúk postupne stráca svoju funkciu. 

Až nekritický obdiv k tejto jedinečnej funkcionalistickej stavbe preniká fotografiami aj videami AndreyKalinovej, ktoré predstaví verejnosti na výstave Opustená rekreácia v Topoľčianskom podchode podAutobusovou stanicou. Diváka sa do atmosféry kúpeľného domu pokúsi vtiahnuť i prostredníctvomzvukovej inštalácie. 

Vernisáž k výstave bude doplnená prezentáciou projektu „abandoned (re)creation“ a koncertomslovenského huslistu Adama Szendreia, sprevádzaného hráčom na theorbu, Jakubom Mistrikom. 

Vstup voľný. Tešíme sa na Vás!
Podujatie sa uskutoční s podporou Ministerstva kultúry SR.