Alžbeta Mandúchová: Princíp domova

Nástupište 1-12 pozýva na otvorenie výstavy 31.5.2021 o 17:30, Alžbeta Manduchová: Princíp domova, site specific inštalácia. Počas otvorenia výstavy bude prebiehať aj komentovaná prehliadka s autorkou. Výstava potrvá do 7. júna.

Alžbeta sa z dôvodu pandémie vracia do rodného mesta Topoľčany, kde vytvorila inštaláciu s nosnou témou domova, rodného hniezda, ktoré predstavuje nosný prvok estetickej a kontextovej stránky diela. Hniezdo metaforicky prirovnáva k dôvernému prostrediu, kde sa aj po dlhej dobe bezpečne môže vrátiť a nájsť svoj pokoj a prirodzenú dôveru návratu a znovu opustenia.

Alžbeta pracovala na diele posledných 6 mesiacov v priestore Nástupišťa 1-12, ktorý svojou nevšednosťou a otvorenosťou vo verejnom priestore v podchode pod stanicami ponúka tvorcom otvoriť proces tvorby každodenným okoloidúcim. Autor ako aj divák/ prechádzajúci podchodom má možnosť konfrontácie a spoločného dialógu počas výstavby diela, nahliadnuť na celý proces ako aj vidieť jeho finálnu podobu. Alžbeta zanecháva tento fragment procesu aj počas trvania výstavy v ateliérovej podobe v jednej časti jej pracoviska/ ateliéru.

Alžbeta je v poslednom ročníku magisterského stupňa na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Katedra Sochárstva a priestorovej tvorby, Ateliér Socha a aplikované médiá doc. juraj Sapara, akad. soch. Projekt Princíp domova je jej diplomovou prácou, ktorú obháji v priestoroch Nástupišťa 1-12.
Projekt Nástupište 1-12 celoročne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.