Aktuálne inštalácie v našich priestoroch dostupné aj keď sme zatvorení

Kristína Kandríkova: ZDANLIVÁ JASNOSŤ
Pavilón N1-12, pešia zóna Topoľčany. 

Site-specific inštalácia Zdanlivá jasnosť. V umeleckom procese zohráva hlavný princíp vrstvenia maľby, hra so svetlom a nezvyčajné materiály. Inšpiráciu autorka nachádza v krajine z okolia Topoľčian. Trvalá inštalácia. 

Dielo pozostáva z maliarskej inštalácie a svetelného dizajnu, kde hlavnú úlohu v umeleckom procese zohráva princíp vrstvenia maľby  a hra so svetlom a s novými materiálmi. Kandriková má svojský prístup v oblasti experimentálnej maľby a akčnej maľby, ktorá svojou fyzickosťou vystupuje z plátna do priestoru. Inšpiráciou jej je krajina, ale nie len ako vonkajší podnet, ale sleduje a spracúva vplyv krajiny na jej vnútorné-bytostné "ja".

Kysucko-bratislavská maliarka (*1992) pri svojich experimentoch spracovávala hranice obrazu tak dlho, až ich prekročila a expandovala do inštalácie. Tam svoju prácu konfrontuje s fyzikálnymi zákonmi, pohybom diváka, alebo zvukom. Dlhšie pracuje s maliarskou vrstvou v priestore, ale posledné roky sa do jej inštalácii dostali aj prírodné fragmenty, ktoré premieňa maliarskymi zásahmi. V Kandrikovej inštaláciach ale aj obrazoch je dôležitým prvkom svetlo, odraz, žiarenie, ale naopak aj tajomnosť noci a tmy. 
https://kandrikova.sk

Občianske združenie Nástupište 1-12, ktoré podporuje priamu tvorbu a prezentáciu súčasného umenia v Topoľčanoch, tento rok oslavuje desať rokov činnosti. V roku 2021 boli nútení zamyslieť sa nad viacerými pandemickými formami prezentovania umenia. A preto  v spolupráci s Ateliérom HAUS vytvorili veľmi silné konceptuálne architektonické dielo s názvom Pavilón N1-12. Ide o tzv. kocku 2,5m x 2,5m x 2,5m, ktorá je z priehľadných materiálov a dá sa veľmi flexibilne používať, otvárať a zatvárať na viacero spôsobov.  Práve tento Pavilón je základným prvkom site specific inštalácie Kristíny Kandrikovej.

Michaela Šuranská: OF PREVIOUS AND NEXT SPACES
Nástupište 1-12, podchod AS Topoľčany

Michaela Šuranská vytvorila site specific dielo do priestorov Nástupišťa, kde fokus projektu je smerovaný do obrazovo-priestorových korelácií medzi fyzickým verejným priestorom a priestorom v maľbe. Inštalácia k videniu do 31.1.2022.Michaela Šuranská je mladá umelkyňa a maliarka, aktuálne u nás na umeleckej rezidencii. Absolvovala AU v Banskej Bystrici, kde v r. 2016 ukončila bakalárske štúdium na Katedre maľby pod vedením Mgr. art. Rastislava Podobu, ArtD. v Otvorenom ateliéri maľby a následne v r. 2018 magisterské štúdium, v ateliéri STARTUP pod vedením doc. Jána Triašku, ArtD. V súčasnosti absolvuje doktorandské štúdium na AU v Banskej Bystrici. Na konte má niekoľko kolektívnych a samostatných výstav na Slovensku, ale aj v Českej republike.

V r. 2016 získala Cenu dekana za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Michaela Šuranská je spoluzakladateľkou Centra nezávislého vizuálneho umenia UM, n.o., organizácie zameranej na tvorbu a prezentáciu súčasného vizuálneho umenia. V r. 2020 a 2021 organizovala tvorivý pobyt pre umelcov v priestoroch Kláštora Hieronymitánov v Štiavnických baniach s názvom Kláštor Opening. Michaela Šuranská sa vo svojej tvorbe posledné roky zameriava na súčasný jav vznikania bizarných kultov, ktoré v sebe miešajú prvky histórie a súčasnosti, idealizmu a nacionalizmu. Zaujíma sa o tvaroslovie krajinného terénu modifikovaného archaickou alebo súčasnou ľudskou činnosťou a prejav tradície a minulosti v súčasnom sociálno-priestorovom kontexte.
Počas umeleckej rezidencie v priestoroch Nástupišťa mladá autorka vytvorila site specific dielo, kde fokus projektu je smerovaný do obrazovo-priestorovýchkorelácií medzi fyzickým priestorom a priestorom v maľbe. Vzniklo tak procesuálne dielo prepájajúceho dve ideové línie: vizuálno obsahový prieskum súčasného verejného priestoru a jeho prepojení na archeologickú lokalitu - osobná archeológia - procesuálny časopriestorový mapping ateliérovej činnosti.

Činnosť Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.