Umelecká rezidencia # 3

UMELECKÁ REZIDENCIA 12.6.-26.6. 2024

Lydia Chatziiakovou & Bilal Yilmaz


THE BLUE LINE, 2024
Umelecká inštalácia vytvorená počas rezidencie špeciálne pre Topoľčiansky hrad.

Bio autorov: 
Lydia Chatziiakovou je grécka kurátorka, ktorá od roku 2004 spolu-riadi ArtBOX, experimentálnu agentúru pre vykonávanie sociálnych inovácií prostredníctvom umenia. Vedie projekty zdôrazňujúce úlohu umenia v sociálnych zmenách a vzťahy medzi umením a technológiou. 
Bilal Yilmaz je turecký interdisciplinárny umelec so sídlom v Istanbule. Vo svojich štúdiách sa venoval informatike, počítačovým vedám a priemyselnému dizajnu. Zameriava sa najmä na odhaľovanie potenciálov skrytých pre sociálne, politické a finančné reality. K tvorbe svojich sochárskych objektov a inštalácií využíva najčastejšie prácu so svetlom, zvukom, pohybom a interakciou. Popri týchto dielach a dizajne pracuje aj na sociálnych a kolektívnych projektoch.


THE BLUE LINE/ MODRÁ LÍNIA, 2024
Svetelná inštalácia viazaná na miesto, Topoľčiansky hrad, Podhradie, Slovensko.


Vertikálna línia modrého svetla prechádza vežou Topoľčianskeho hradu. Keď slnko zapadá za kopec, na ktorom hrad stojí, svetlo sa objavuje najprv ako tenká čiara, potom ako svetlomodrá línia a nakoniec ako jasne modrá aura, ktorá obmýva celý hrad. Hrad, ktorý pochádza z 13. storočia, je neoddeliteľnou súčasťou krajiny od svojho vzniku. Ako naša minulosť je niekedy spomínaná a niekedy radšej zabudnutá; niekedy nás inšpirujte  a niekedy je záťažou. Pred „Modrou líniou“ nebol hrad osvetlený, a preto bol v noci úplne neviditeľný. Teraz je viditeľný aj z mesta Topoľčany, vzdialeného 17 kilometrov. „Modrá línia“ je tam ako súčasný umelecký zásah, nielen aby nám pripomínala existenciu minulosti, ale aj aby vytvorila nové spoločenské väzby s ňou.„Modrá línia“ je súčasťou série svetelných inštalácií viazaných na miesto od Bilala Yilmaza na archeologických pamiatkach - Pendulum Lights I: Hadriánova brána (Antalya, 2021) a Pendulum Lights II: Anemasova väznica (Istanbul, 2024), zameraných na vytvorenie spojenia medzi minulosťou a prítomnosťou, pričom zdôrazňuje fakt, že najemblematickejšími stopami minulých civilizácií sú ich umelecké, architektonické a kultúrne výtvory. Pri pohľade na pozostatky minulosti sa pýta história budúcnosti: čo zanechávame za sebou?

//English version//
The Blue Line, 2024
Site-specific light Installation, Topolcany Castle, Podhradie, Slovakia


A line of blue light vertically runs through the tower of the Topolcany castle. As the sun goes down behind the hill where the castle stands, the light appears, first as a thin trace, then as a light blue line, finally as a bright blue halo that washes the whole castle. Dating back to the 13th century, the castle has been an integral part of the landscape ever since. As our past, it is sometimes remembered and sometimes forgotten; sometimes inspiring and sometimes a burden. Until "The Blue Line", it had not been lit, becoming fully invisible at nights. Now, it is seen even from the town of Topolcany, 18 kilometres away. "The Blue Line" is there, a contemporary artistic intervention, not only to remind us of the existence of the past, but also to create new social bonds with it.


"The Blue Line" is part of Bilal Yilmaz's series of site-specific light installations at archaeological monuments - Pendulum Lights I: Hadrian's Gate (Antalya, 2021), and Pendulum Lights II: Anemas Jail (Istanbul, 2024), aiming to create a connection between past and present while highlighting the fact that the most emblematic traces of past civilisations are their artistic, architectural and cultural productions. Looking at the remnants of the past, a history of the future asks: what do we leave behind?


23.6.2024
11:00, Pažite
Prednáška: Remeslá v postindustriálnej dobeRemeslá majú v postindustriálnej ére obrovský potenciál pre sociálnu, kultúrnu, environmentálnu a finančnú udržateľnosť. Vo veľkých mestách je tento potenciál do značnej miery nevyužitý, pretože remeslá sa považujú za zastarané, nízkotriedne a špinavé povolania spojené iba s tradičnými predmetmi. Čo sa deje vo vidieckych oblastiach? Sú remeslá viac prepojené s každodennými prácami a pokrývaním potrieb, či už v domácnosti alebo na poli? Počas prednášky sa účastníci oboznámia s týmito konceptmi, ako aj s nástrojom Craft Net, digitálnym nástrojom na participatívne mapovanie remesiel, ktorý môže povzbudiť kreatívnych ľudí, aby svoje nápady realizovali v remeselných dielňach a vybudovali vzájomne prospešný udržateľný výrobný model pre kreatívnych ľudí a remeselníkov.

Umelecké rezidencie sú neoddeliteľnou súčasťou celoročného programu OZ Nástupište 1-12, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner. Tieto rezidencie poskytujú priestor a podporu umelcom z rôznych oblastí na tvorbu, výskum a prezentáciu ich diel.

Site specific inštalácia THE BLUE LINE, 2024, Topoľčiansky hrad