Umelecká rezidencia # 2

Umelecká rezidencia #2


Eva Vozárová & Fero Király: Strojovia
Termín 18.6.-23.6.2023Mediálna trans-druhová špekulácia
Som semeno repíka lekárskeho. Nesiem v sebe program, z ktorého
vyrastie moje telo, pomocné zariadenie, ktoré mi poslúži na výpočet
aktuálnej verzie mňa a môjho druhu, a zabalí ju do nového semena,
ktoré vyklíči budúci rok, tak ako ja klíčim túto jar. Zapisujem informáciu
o sebe, o nás a o prostredí, v ktorom rastiem, tak ako to robia všetci už
4 miliardy rokov. Informácia, ktorú prepočítavam z roka na rok, som ja.
Stroj je akékoľvek zariadenie, ktoré využíva na svoju prácu energiu.
Stroj je systém, ktorý transformuje energiu z jednej formy na druhú.
Stroj je zariadenie uskutočňujúce kalkulácie.
Každý organizmus smeruje počas svojho života k vykonaniu svojej
základnej misie – propagácii seba a svojho druhu. Deje sa to
prostredníctvom stratégií, ktoré poznáme ako biologické procesy,
akými sú napr. metabolická aktivita, prenos signálov, génová expresia
a iné. Nazvali sme ich prejavy života.
Tieto procesy sú mechanické, chemické a v konečnom dôsledku
vo svojej podstate komputačné. Každý živý organizmus je wetware,
počítač s výpočtovou kapacitou, výkonom a dátovým transférom.
Rastliny ako biologické stroje premieňajú zdroje na energiu, pričom
vykonávajú komputácie potrebné na fotosyntézu, rast, vytváranie
kvetov a plodov, bunkovú obnovu, ukladanie živín a ďalšie. Prebieha pri
tom dátový prenos porovnateľný s inými – ľuďmi vyrobenými
– zariadeniami.
Nachádzaš sa uprostred stroja s názvom Doliny pod pažiťami.
Si stroj obklopený strojmi uprostred stroja.


Výstup- site specific dielo na lúke pod Pažiťami.

Umelecké rezidencie sú neoddeliteľnou súčasťou celoročného programu OZ Nástupište 1-12, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner. Tieto rezidencie poskytujú priestor a podporu umelcom z rôznych oblastí na tvorbu, výskum a prezentáciu ich diel.