Sympózium študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici 16.6.-23.6.2024, Pažite

Týždňové sympózium študentiek a študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici


Dátum konania: 16. - 23. jún 2024


Miesto: Pažite


Opis udalosti:Týždňové sympózium, ktorého sa zúčastnili študenti a študentky  Akadémie umení, prinieslo sondu do aktuálnych tendencií v oblasti maľby, grafiky, intermédii, sochy a priestorových inštalácií. Projekt prepojil všetky katedry fakulty a umožnil študentom prezentovať svoje diela v rámci festivalu KVANTUM, ktorého téma bola Polia budúcnosti.


Autori a autorky:
Dávid Bátora
Silvia Balážová
Andrea Selecká
Tereza Antolová
Miloš Mozdík
Bára Viatrová


Supervízor:Natália Šimonová

Natália Šimonová, doktorandka na katedre IDM (Intermédia a digitálne médiá) pod vedením prof. Jiřího Davida na Akadémii umení v Banskej Bystrici, prevzala záštitu nad týmto projektom. Vybrala študentov zo všetkých katedier - maľba, IDM, grafika, socha a priestorová tvorba - čím prepojila všetky tieto oblasti umenia a umožnila študentom vytvoriť dielo na sympóziu, ktoré následne odprezentovali.


Dávid Bátora: Študent katedry maľby, známy svojimi expresívnymi farebnými kompozíciami.
Silvia Balážová: Talentovaná grafička, ktorej práce sa zameriavajú na detaily a precíznosť.
Andrea Selecká: Autorka intermédii, ktorá vo svojej tvorbe často využíva digitálne technológie.
Tereza Antolová: Sochárka, ktorá sa venuje experimentálnej práci s rôznymi materiálmi.
Miloš Mozdík: Študent katedry grafiky, ktorý sa sústredí na tlačové techniky a ich inovácie.
Bára Viatrová: Intermédia a digitálne médiá, známa svojimi interaktívnymi inštaláciami.


Toto podujatie predstavilo rozmanitosť tvorby a inovatívny prístup študentov umení a poskytlo hlbší pohľad na aktuálne tendencie  a presah do témy festivalu KVANTUM.

Foto: Natalia Šimonová, Kristián Babjar

Týždňový pobyt študentov je súčasťou celoročného programu OZ Nástupište 1-12, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner. Partnerom projektu je Akadémia umení v Banskej Bystrici.