Performatívna prednáška

12.7.2024. 17:00 , Pažite Performatívna prednáška
Jana Kapelová, Kozmas Moravčík: Rotujúce štastie
Performatívna prednáška Rotujúce šťastie sa Jana Kapelová spolu so svojim synom Kozmasom Moravčíkom snažia ponúknuť efektívne prostriedky k dosiahnutiu pocitu šťastia. Prostredníctvom praktických návodov popularizačnej vedy oboznámia divákov a diváčky o vplyve štvorice tzv. hormónov šťastia (dopamín, endorfín, serotonín a oxytocín) na naše prežívanie. Súčasne však reflektujú, že túžba po šťastí a radosti už nie je iba doménou filozofie a morálky, ale aj biochémie a biznisu. Ako si pocit radosti navodiť? Ako si ich dlhodobo udržať? Je možné si na nich vytvoriť závislosť?

Jana Kapelová
Jana Kapelová je vizuálna umelkyňa, pedagogička, kurátorka a kultúrna aktivistka. Vo svojej tvorbe sa zaoberá témami ako práca a prekarizácia, voľný čas a sebarealizácia, vplyv sociálneho a kultúrneho prostredia, výchovy a vzdelávania na jedincov i spoločnosť. Vo svojej umeleckej praxi pracuje prevažne s médiom videa, inštalácie, textu, participatívneho umenia a delegovaných performance. Využíva prevažne formáty autorského výskumu a interview. Bola aktívnou členkou umeleckých iniciatív Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo (2010 – 2012) a Stojíme pri kultúre (2019). Študovala na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici, Akadémii výtvarných umení v Prahe a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pedagogicky pôsobila na Akadémii výtvarných umení v Prahe a aktuálne spoluvedie Ateliér intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2014 sa stala laureátkou Ceny Oskára Čepana. 

Celoročnú činnosť Nátupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.