Celodenné detské dielne s Kikou

Celodenné detské dielne s Kikou
Vek:
6-12
Čas 9:30-15:00
Prineste svoje deti na jednodňové dielne s Kikou,
Pažite, salaš Podhradie

Kristína sa venuje galerijnej edukácii a výtvarnej výchove pre najmenších, stredných a v rámci workshopov pre učiteľov aj veľkých. Pôdobí v Národnej galérii, Atriu na Žižkove a v Máš umělecké střevo. Je spoluzakladateľkou platformy pre výtvarnú výchovu, s ktorou pripravujú krátkodobé edukačné programy pre galérie súčasného umenia a kultúrné centrá.
Poplatok 12 /Eur na celý den
V cene je odborné lektorovanie, materiál, pitný režim a donáškový obed. Súrodenci 10 Eur
Počet je obmedzený, prosím volajte 0917113980 alebo info@nastupiste.sk
Projekt Nástupište 1-12 celoročne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný parner.