Best of AZYL 2021

Premietanie najlepších krátkych filmov a videí 2021: Best of AZYL 2021

Prehliadka tých najlepších 1-minútových, 5-minútových filmov a videoklipov z celého sveta
prihlásených do súťažnej sekcie festivalu AZYL SHORTS 2021. Medzinárodná porota
tvorená filmovými profesionálmi z krajín V4 vyberala spomedzi 400 krátkych filmov. Výsledné
pásmo je žánrovo i formálne pestrým výberom, ktorý stojí za to vidieť.