AFTER MULTIPOINT

6. december, piatok o 18:00 hod.

Výstava medzinárodného maliarskeho sympózia AFTER MULTIPOINT, 
prezentácia projektu s hosťami.

Podujatie sa uskutoční vďaka finančnej podpore z Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky.