//for english scroll down///

VÝZVA PRE UMELCOV A KURÁTOROV 2022!

Nástupište 1-12 je občianske združenie, ktorého ťažiskovým projektom je kultúrno-umelecké centrum Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12nachádzajúci sa v 300m dlhom funkčnom podchode pod autobusovou a železničnoustanicou v Topoľčanoch. Našou víziou je otvorený a hravý svet umenia nepoznajúhranice medzi umelcami, médiami a divákmi.

Aj preto opäť otvárame výzvu pre umelcov, umelecké skupiny a skupiny, v ktorej hľadáme projekty na rok 2022. 

Pošlite nám vašu žiadosť na realizáciu projektu, ak:

- Chcete realizovať projekt a hľadáte vhodný priestor a/alebo umelcov naspoluprácu. Našim zámerom je vytvoriť platformu v rámci ktorej môžuspolupracovať umelci z rôznych disciplín a krajín a ktorá bude poskytovaťpodporu pre interdisciplinárny dialóg. Zároveň bude experimentálnym priestorom,v ktorom majú umelci možnosť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. 

- Radi tvoríte site-specific diela či diela do verejného priestoru
Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 je svojskoune-galériou, ktorej špecifikom je možnosť priameho kontaktu s ne-galerijnýmdivákom a bežnou verejnosťou denne prechádzajúcou verejným priestorom. Akotaký je vhodný na realizáciu happeningov, site specific inštalácii, nástennýchmalieb a kresieb, performácií či diel osadených priamo do verejného priestoru. 

- Hľadáte umeleckú rezidenciu, ktorá poskytuje priestor pre vašu tvorbu.
V nadchádzajúcom roku otvárame opäť program rezidencií pre umelcov. Tátorezidencia je otvorená pre umelcov pracujúcich v akomkoľvek médiu, ktorýhľadajú priestor pre tvorbu 

OPEN CALL 2022

Platform 1-12 / NASTUPISTE 1-12 is an artists led non-profit civic association that runsa Multimedia Space for Contemporary Culture located in a 300m long public underpass,underneath the Bus and Railway station in a small town Topolcany, Slovakia.
Our vision is an open, playful and provocative art world with no borders between artists,disciplines and viewers, therefore we are accepting new submissions from individuals,groups of artists or curators for projects for upcoming year 2022.

PLEASE, SUBMIT YOUR APPLICATION

-  If you have an idea of an interdisciplinary project and you look for a platform tomake your idea happen and/or look for collaborating artists from variousdisciplines
We support and encourage interdisciplinary research, open dialogue and openprocess of creations, we offer an experimental zone, where the artists are able tostep out of their comfort zone and be a part of a new experience 

-  If you love to work on site specific art projects.
The space itself is a non-traditional gallery space that offers a great opportunityto approach non gallery viewers / the general public that passes through. It canbe used for happenings, site specific installations, drawings, murals,performances, etc. 

-  If you are an artist/ group of artists /curator looking for an art residency providingsupport for your practise. In the upcoming year we are again opening aresidency program for artists. This is open to any media or forms of arts. 

TO APPLY, PLEASE SEND US
-  Work samples or your web page with online gallery,-  CV and a brief artist statement-  Proposal of the project you would like to do with us (max. 300 words) 

Please apply even if your project is only in the idea stage and you are still looking forcollaborating artists. We will be more than happy to get you in touch with like-mindedartists from all around the world! 

EMAIL:  info@nastupiste.sk
SUBJECT: OPEN CALL 2022
FOLLOW US: 
www.nastupiste.sk
https://www.facebook.com/Nastupiste/