//for english scroll down///

VÝZVA PRE UMELCOV A KURÁTOROV 2021!

Nástupište 1-12 je občianske združenie, ktorého ťažiskovým projektom je Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 nachádzajúci sa v 300 m dlhom funkčnom podchode pod autobusovou a železničnou stanicou v Topoľčanoch. Našou víziou je otvorený a hravý svet umenia nepoznajúci hranice medzi umelcami, médiami a divákmi.

Aj preto opäť otvárame výzvu pre umelcov, umelecké skupiny a skupiny, v ktorej hľadáme projekty na rok 2021. Priestor, ktorý sme pre verejnosť otvorili v roku 2011 je modulárny a má pohyblivé, priehľadné 8m široké dvere, ktoré umožňujú plné prepojenie uzavretej vnútornej galérie s verejným priestorom celého podchodu.

Pošlite nám vašu žiadosť na realizáciu projektu, ak:

- Chcete realizovať projekt a hľadáte vhodný priestor a/alebo umelcov na spoluprácu.
Našim zámerom je vytvoriť platformu v rámci ktorej môžu spolupracovať umelci z rôznych disciplín a krajín a ktorá bude poskytovať podporu pre interdisciplinárny dialóg. Zároveň bude experimentálnym priestorom, v ktorom majú umelci možnosť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

- Radi tvoríte site-specific diela či diela do verejného priestoru
Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 je svojskou ne-galériou, ktorej špecifikom je možnosť priameho kontaktu s ne-galerijným divákom a bežnou verejnosťou denne prechádzajúcou verejným priestorom. Ako taký je vhodný na realizáciu happeningov, site specific inštalácii, nástenných malieb a kresieb, performácií či diel osadených priamo do verejného priestoru.

- Hľadáte umeleckú rezidenciu, ktorá poskytuje priestor pre vašu tvorbu.
V nadchádzajúcom roku otvárame opäť program rezidencií pre umelcov. Táto rezidencia je otvorená pre umelcov pracujúcich v akomkoľvek médiu, ktorý hľadajú priestor pre tvorbu.


ŽIADOSTI ZASIELAJTE :
- predmet správy OPEN CALL 2021
- výzva je otvorená do 15.12.2020
- k žiadosti priložte ukážky vašich prác alebo webovú stránku s online galériou, životopis, stručný popis projektu, max 300 slov).
EMAIL: info@nastupiste.sk
PREDMET: OPEN CALL 2021


SLEDUJTE NÁS: 
www.nastupiste.sk
https://www.facebook.com/Nastupiste/

OPEN CALL 2021


Platform 1-12 / NASTUPISTE 1-12 is an artists led non-profit civic association that runs a Multimedia Space for Contemporary Culture located in a 300m long public underpass, underneath the Bus and Railway station in a small town Topolcany, Slovakia. Our vision is an open, playful and provocative art world with no borders between artists, disciplines and viewers, therefore we are accepting new submissions from individuals, groups of artists or curators for projects for upcoming year 2021. Our space opened in September 2011 and has adjustable doors that can be opened widely for 8m and at this stage it breaks the wall boundaries between the inner gallery space and the actual public area of the underpass.

PLEASE, SUBMIT YOUR APPLICATION

- If you have an idea of an interdisciplinary project and you look for a platform to make your idea happen and/or look for collaborating artists from various disciplines
The aim is to build up a platform and connect people from different disciplines workingtogether, push for greater  collaboration, support and encourage interdisciplinary research and dialogue as well as to offer a new experimental zone, where the artists are able to step out of their comfort zone and be a part of a new experience

- If you love to work on site specific art projects.
The space itself is a non-traditional gallery space that offers a great opportunity to approach non gallery viewers / the general public that passes through. It can be used for happenings, site specific installations, drawings, murals, performances, etc.

- If you are artist/ group of artists /curator looking for an art residency providing support for your practise 
In the upcoming year we are again opening a residency program for artists. This is open to any media or forms of arts.


TO APPLY, PLEASE SEND US
- Work samples or your web page with online gallery,
- CV and a brief artist statement
- Proposal of the project you would like to do with us (max. 300 words)


Please apply even if your project is only in the idea stage and you are still looking for collaborating artists. We will be more than happy to get you in touch with like-minded artists from all around the world!

EMAIL:  info@nastupiste.sk
SUBJECT: OPEN CALL 2021
FOLLOW US: 
www.nastupiste.sk
https://www.facebook.com/Nastupiste/