ZORKA LEDNÁROVÁ: CESTA MESTA

Srdečne pozývame v pondelok dňa 24.októbra o 18:00 hod na otvorenie výstavy v priestore Nástupište 1-12, podchod AS Topoľčany ZORKA LEDNÁROVÁ: CESTA MESTA. Kurátorka: Jana Babušiaková.

Výstava vznikla špeciálne pre priestor Nástupišťa 1-12 v spolupráci so študentmi Súkromnej školy umeleckého priemyslu.
Činnosť Nástupišťa 1-12 celoročne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Mediálny partner Rádio FM.
Visual Matej Lacko

https://www.facebook.com/events/6160555380625901