Výstava talentovaných výtvarníkov z Topoľčian a okolia LOKÁL

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, Matica Slovenská a primátor Mesta Topoľčany Vás srdečne pozývajú do podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch v piatok, 9. novembra 2012 o 18:00 na vernisáž spoločnej výstavy piatich mladých talentovaných výtvarníkov z Topoľčian a okolia "LOKÁL"

Svoju prácu verejnosti v priestoroch netradičnej podzemnej (ne)galérie vo verejnom priestore predstavia:

Jana Godálová Kianičková
Zuzana Godálová
Jana Ilková
Rastislav Podoba
a Michal Sečanský

Vizuálnemu zážitku bude sekundovať i výnimočný hudobný zážitok, ktorého prísľubom je koncert skutočného zjavenia na slovenskej alternatívnej scéne, spoločného projektu hudobníkov Mareka Piačeka a Stana Beňačku, orientujúcich sa v brandži klasickej hudby, electronic music ensemble "Mio-Mio"

Podujatie sa uskutoční pod záštitou Matice Slovenskej a primátora Mesta Topoľčany a vďaka podpore Ministerstva kultúry SR, Tristanpress, Smartweb a grafika Mateja Lacka.

Rastislav Podoba

Rastislav Podoba sa narodil v Bánovciach nad Bebravou v roku 1975, žije a tvorí neďaleko Topoľčian, v Krušovciach. 
Výtvarné umenie študoval na bratislavskej Škole úžitkového výtvarníctva J. Vydru a neskôr na VŠVU vyštudoval ateliéry profesorov V. Popoviča a R.Sikoru. Je viacnásobným finalistom Ceny Nadácie VÚB Maľba (2006, 2007 a 2009). V roku 2008 sa stal víťazom Ceny International Association of Art na VI. medzinárodnom bienále kresby v Plzni a v roku 2009 sa stal držiteľom Ceny Martina Benku.
Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým maľbe a kresbe. Jeho diela sú súčasťou verejných zbierok viacerých slovenských a českých galerií a svoje zastúpenie majú i vo viacerých súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Polsku, Rakúsku, či USA. 
Rasťa Podobu ste dosiaľ mali možnosť na Nástupišti 1-12 poznať len v podobe pravidelného návštevníka. Dnes vám ho predstavujeme ako prvého z pätice mladých talentovaných výtvarníkov z Topoľčian a okolia, ktorých práce budete môcť spoznať na spoločnej výstave "LOKÁL", 

Jana Ilková

Jana Ilková sa narodila v Topoľčanoch v roku 1978 a učarovalo jej médium fotografie. Fotografiu vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde aktuálne pracuje na svojom doktoráte. 

Svoj talent rozvíjala i na viacerých školách v zahraničí, patrí medzi ne napríklad pražská FAMU, viedenská uFAK, či FH v Dortmunde. Vystavovala na rôznych miestach na Slovensku, v Čechách, vo Francúzsku, Poľsku, Rakúsku, či Nemecku. 

V čase nadvlády digitálnej fotografie Jana naďalej preferuje fotografiu analógovú, uprednostňuje odtiene šedej a svoje fotky si vyvoláva zásadne sama a ručne. Objektom jej záujmu je ľudské telo a tvár. 

Jana Ilková žije a tvorí v Bratislave a je ďalším z pätice umelcov, ktorých vám predstavíme na výstave LOKÁL.

http://members.chello.sk/v.rillenova/showcase.html

Michal Sečanský

Michal Sečanský sa narodil v roku 1981 v Topoľčanoch. 
Michal je ďalší z absolventov topoľčianskej Súkromnej školy úžitkového výtvarnictva, ktorého prácu predstavíme na Nástupišti 1-12. V štúdiu pokračoval na UKF v Nitre, kde vyštudoval výtvarnú výchovu. 

Žije a tvorí v Tovarníkoch, kde podľa vlastných slov raz aj zomrie. Pevne pripútaný k svojmu rodisku necháva lietať svoju fantáziu vo svojich prácach. 

Na spoločnej výstave LOKÁL ich verejnosti predstaví po prvý krát a my veríme, že si ich podmanivé čaro získa aj vás.

Jana Godálová Kianičková

Jana Godálová Kianičková je staršou zo sestier Godálových, ktoré dopĺňajú päticu umelcov, ktorí predstavia svoje diela na výstave LOKÁL na Nástupišti 1-12.
Narodila sa v roku 1981 v Topoľčanoch, výtvarné umenie umenie začala študovať na topoľčianskej Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva, v rovnakom ročníku ako skôr predstavený "LOKÁLny" umelec, Michal Sečanský. V roku 2008 absolvovala Postgraduálne štúdium Vizuálnej komunikácie v odbore ilustrácia u Profesora Jonathana Gibbsa na Škótskej Edinburgh College of Art. V rokoch 2000 až 2006 vyštudovala grafiku a maľbu v ateliéroch prof. Vladimíra Popoviča a prof. Ivana Csudaia na VŠVU v Bratislave. Štúdium na VŠVU na krátko prerušila v rokoch 2003-2004, kedy absolvovala výmenný študijný pobyt v ESAD, École supérieure des arts décoratifs vo francúzskom Štrasbughu.
Jana Kianičková Godálová sa venuje predovšetkým maľbe, kresbe, grafike a ilustrácii. Maľuje a kreslí subtílne a energické emotívne krajiny. Jej osobná výpoveď je inšpirovaná zážitkami z ciest a prírody.Maľuje veľkoformátové plátna i komornejšie, intímnejšie kresby a grafiky. Venuje sa aj portrétu. Z jej obrazov môže divák cítiť silnú senzitívnosť, ktorú autorka do svojich diel vkladá, čo zvýrazňuje jemná farebnosť. V jej autentických maľbách nachádzame mikro- príbehy v splývavom i energickejšom rukopise, skúmavý pozorovací talent, ktorý podčiarkuje ľahkým nahodením farieb a tvarov.
Jana je jedným zo zakladajúcich členov občianskeho združenia Nástupište 1-12, v ktorom zodpovedá za oblasť výtvarného umenia.

Zuzana Godálová

Zuzana Godálová je mladšou sestrou Jany Godálovej Kianičkovej. Narodila sa v roku 1983 v Partizánskom. Maturovala na miestnom štátnom Gymnáziu v Topoľčanoch. Po stredoškolskom štúdiu si za svoj ďalší štúdijný odbor vybrala súčasné umenie, ktoré vyštudovala v Anglicku na Sheffield Hallam University.
V Anglicku, a neskôr v USA, žila a tvorila dlhšiu dobu, či už samostatne alebo v spolupráci s poľskou výtvarníčkou Luizou Holub. V jej diele, spočívajúcom v tvorbe konceptuálnych inštalácií a (neraz interaktívnych) objektov, cítiť fascináciu banálnymi elementami každodenného života. Ľahko prehliadnuteľné jednoduché situácie a objekty každodenného života vo svojej tvorbe rozkladá, rozoberá a pretvára do nových kontextov. Kladie dôraz na veľmi malé detaily a snaží sa o alternatívnu reprezentácie existujúcich skutočností. K svojej práci využíva rôzne média - fotografiu, animáciu, video, kresbu, sochárstvo, či zvuk. Čoraz častejšie sa prikláňa k využitiu verejného priestoru ako média, či komunikačnej platformy.

Zuzana sa na Slovensko vrátila pred dvomi rokmi a usadila sa v Bratislave, kde aktuálne žije, tvorí a vyučuje na súkromnej umeleckej škole. V Topoľčanoch pôsobí ako člen Umeleckej rady primátora mesta Topoľčany. 

Silné citové väzby k rodisku, fascinácia verejným priestorom a láska k súčasnej živej kultúre sa u Zuzany odrážajú v činnosti občianskeho združenia Nástupište 1-12, ktorého je zakladateľkou a aktuálnou predsedníčkou.

Podujatie sa koná s podporou Ministerstva kultúry SR, Smartweb, Tristanpress.sk a grafika matejlacko.com.