UPSIDE DOWN workshop

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúre Nástupište 1-12 vás srdečne pozýva pozýva v piatok, 11. decembra 2015 o 9:00 do podchodu pod Autobusovou stanicou mesta Topoľčany na sprievodný workshop k výstave slovenskej výtvarnníčky Kataríny Hudačinovej UPSIDE DOWN.

Workshop pozostáva z interaktívna prednášky o camere obscure (CO), základnom fotografickom princípe, ktorý využíva optický jav, pri ktorom sa odraz svetla prechádzajúci cez miniatúrnu štrbinu premieta do tmavej komory. Prednáška sa bude zaoberať aj históriou CO, rôznymi prístupy k jej využitiu v umení či v architektúre a prehľafom autorou, ktorí pomocou CO tvoria. Komentovaná prehliadka výstavy Upside Down oboznámi s tvorbou Katariny Hudačinovej pomocou CO.

Workshop zároveň zahŕňa možnosť skúsiť pracovať s reálnou CO postavenej priamo v Nástupišti 1-12.