Účet prosím! Anna Ulahelová /ČR, LIVE Barcode DJ /SK

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 Vás pozýva v piatok 11.11.2016 o 19H na OTVORENIE VÝSTAVY Účet prosim! Anna Ulahelová /ČR
LIVE Barcode DJ /SK

Projekt "Účet, prosím!" spracováva údaje z finálneho účtu mesta Topoľčany za rok 2015. Dokument je verejne prístupný na stránkach mesta a obsahuje množstvo informácií o meste a jeho hospodárení. Forma jeho prezentácie je však ťažko čitateľná a zložitá pre bežného človeka. Cieľom projektu je načrtnúť iné možnosti spracovania získaných dát a pritom oboznámiť občanov a širokú verejnosť zrozumiteľnejšou formou so základnou štruktúrou výdavkových položiek mesta. Grafy zobrazujú účet v nových kontextoch a významoch. Samotná inštalácia v Multimediálnom priestore Nástupište 1-12 v Topoľčanoch otvára taktiež otázku reálnej transparentnosti rozpočtu mestskej samosprávy pre bežného človeka.

Za projektom Barcode DJ's stoja slovenskí súčasní umelci Jakub Pišek a Beata Kolbašovská. Ide o live multimediálnu performanciu v obchode alebo na javisku. Recyklujú nástroje primárne určene pre uspokojovanie boha konzumu. Audiovizuálny výstup môže prechádzať cez agresívnu nelogickú spleť samplov až do ucelených štruktúr limitovaných počtom dostupného tovaru.
Každé balenie výrobku nájdete v supermarketoch po celom svete, nesie čiarový kód na identifikáciu na pokladni. Každý čiarový kód je jedinečný, takže každý výrobok môže mať rôznu individualitu. Projekt Barcode DJ používa tieto individuality výrobkov na ovládanie špeciálne vyrobeného softvéru založeného ako open source model. Cieľom je poukázať aj na problém s odpadom na celom svete.

http://kubriel.servus.at/index.php?s=barcodedjs