The Secret

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12
podchod autobusovej stanice v Topoľčanoch pozýva
v piatok 10.8.2018 o 18h na otvorenie spoločnej výstavy

The Secret
Tkáčiková & Čarnoký

Site-specific typografickú zvukovo-svetelnú inštalácia vytvorená priamo na mieru podchodu na autobusovej stanici v Topoľčanoch.
Hudba : Michal Hottmar.


V rámci projektu The Secret Čarnoký vytvorí digitalizované písmo inšpirované tajným písmom Evy Tkáčikovej, ktoré
používala vo svojej tvorbe v 90-tych rokoch 20. storočia. Tkáčiková narába so svojimi iniciálami (E. T.), mixuje kresťanské prvky so sci-fi, vytvára súčasné náboženské svetelné objekty, ktoré pôsobia tak trochu ako vizuálne vesmírne kaplnky. Autori spoločne odkazujú na spirituálnu filozofiu Eckharta Tolleho, ktorý rozumie duchovným potrebám dnešného, stresom vystavovaného človeka. Tradície, zlatá farba a vznešená sakrálna symbolika (ryba, holubica...) sa zmiešava s tolerantnou filozofiou a náboženstvom 21. storočia.

Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.„Cosmic Girl“ − Eva Tkáčiková (alias E. T.) sa narodila 7. 11. 1974 v Žiline. V r. 1993 — 2000 absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor voľná farebná grafika v ateliéri doc. Vojtecha Kolenčíka. Jej tvorba siaha od oblasti grafického experimentu ku performancii, junk-artu až ku LED sci-fi svetelným inštaláciám. Okrem voľnej výtvarnej tvorby sa venuje artefiletike a pedagogickej činnosti. V duchu vízie Jeana Dubuffeta sa aktívne zaoberá aj neprofesionálnou výtvarnou tvorbou, určenou pre deti, mládež a dospelých. Zúčastnila sa mnohých výtvarných projektov, sympózií, samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko, Francúzsko, Litva). Svoju tvorbu pravidelne predstavuje na festivaloch Nuit Blanche/Biela noc a na festivale Pohoda 2015 v Trenčíne. V roku 2016 absolvovala Erasmus + pobyt v Budapešti v Maďarsku. Žije v Košiciach a tvorí v ateliéri na Strojárenskej ulici.
Webová stránka: www.evatkacikova.com (na webovej stránke nájdete ukážky prác aj podrobný životopis)
Samo Carnokyý (18. 2. 1981, Krompachy) je absolventom Ateliéru vizuálnej komunikácie na Katedre dizajnu Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach (2006). Za diplomovú prácu „Urban Graphics“ získal Cenu dekana Fakulty umení TUKE. Od r. 2009 pedagogicky pôsobí na Fakulte umení (externe a interne), kde momentálne vyučuje ako odborný asistent. V r. 2015 ukončil na Fakulte umení v Košiciach doktorandské štúdium dizertačnou prácou „Súčasná tvorba písma na Slovensku“. Počas doktorandského štúdia absolvoval študijný pobyt v Ateliéri tvorby písma a typografie na Vysokej škole umelecko- priemyselnej v Prahe (2013 – 2014). Za svoju dizertačnú prácu bol ocenený v Národnej cene za komunikačný dizajn (2016) cenou Ministra školstva, vedy a výskumu. Zúčastnil sa mnohých tvorivých workshopov a sympózií, ako i samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí (Belgicko, Francúzsko, Poľsko, Maďarsko). V r. 2016 absolvoval Erasmus+ mobilitu na Akademii Sztuk Pieknych v Katowiciach a v r. 2017 rezidenčný pobyt v kreatívnom centre Nova Iskra v Belehrade. Žije a tvorí v Košiciach.
www.carnoky.com