SUPERFLUOUS IDENTITY IV, Martinka Bobriková & Oscar de Carmen

Umelecká dvojica Martinka Bobriková (NO, SK, SE) a Oscar de Carmen (NO, ES, SE) spolu pôsobí už od roku 2005. Absolventi Akadémie umení vo švédskom Malmö (MFA in sound art, 2012) za svoju základňu považujú Nórske Oslo, už niekoľko rokov sú však skôr nomádmi putujúcimi z jednej umeleckej rezidencie na ďalšiu.

Pre ich tvorbu je príznačné stieranie hraníc medzi umením a sociálnym výskumom a téma moci v ekonomickej a sociálnej sfére. Obaja autori skúmajú mechanizmy ľudskej nevedomosti v kontexte limitov a konzekvencií súčasného globálneho kapitalistického finančného systému.

Výstava SUPERFLUOUS IDENTITY IV predstavuje štvrté pokračovanie rovnomenného dlhodobého projektu. Ten tvoria site-specific inštalácie zaoberajúce sa dopadmi kapitalistického finančného systému na jednotlivca.

Inštalácia na Nástupišti 1-12, pozostávajúca zo zvuku, objektov a vizuálnych prvkov, sa pritom v priestore rozvíja ako monštruózny organizmus stotožňujúci podivnú, nadbytočnú identitu pohlcujúcu diváka. Všeobecná kríza národných štátov a svetových finančných trhov, vykorisťovanie ekonomických periférií a udržiavanie globálnej hierarchie moci sa v diele Bobrikovej a De Carmen stávajú kulisou posledného boja unaveného a ťažkopádneho molocha. Ním je súčasný ekonomický model, na ktorého ruinách už možno vzniká nový, zatiaľ nepoznaný život.

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky a potrvá do 12. decembra 2015.

Autori skúmajú otázky dopadov kapitalistického finančného systému na jednotlivca a jeho sociálne systémy, najmä vo vzťahu k priemyselnej výrobe. Inštalácia je sériovou výstavou, ktorá sa prvýkrát odprezentuje aj na Slovensku. Ponúka snahu autorov reagovať svojimi otázkami na miestnu situáciu čím vzniká zaujímavý cyklus, ktorý je akýmsi osobitým zrkadlom jednotlivých krajín, kde je výstava realizovaná.

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky a potrvá do 12.12.2015