Slovenskí umelci vystavujú v americkom Santa Cruz

Súčasné slovenské umenie reprezentované maľbou, hudbou, tancom, či dizajnom ovládlo na viac ako dva júlové týždne populárne kalifornské letovisko Santa Cruz.

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 prizval k účasti na  projekte Pravidelná linka sedem slovenských umelcov:

Erik Šille
Zuzana Žabková
Lucia Tallová
Veronika Šrámatyová
Fero Király
Lenka Sršňová
Matej Lacko

Neveľké mestečko Santa Cruz je jedným z najobľúbenejších turistických destinácii na americkom pobreží Tichého oceánu. Vysoké vlny typické pre severnú Kaliforniu pravidelné lákajú surferov z celého sveta a  piesočnaté pláže lemované najslávnejším prímorským lunaparkom na svete, či pohorie Santa Cruz Mountains plné sekvojových lesov ročne pritiahnu státisíce dovolenkárov.

Práve Santa Cruz sa stalo miestom realizácie ambiciózneho medzinárodného projektu Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 Pravidelná linka Santa Cruz. Ten sa zameral na prezentáciu súčasnej slovenskej kultúry v USA.

„Na projekte sme pracovali takmer 9 mesiacov. Od začiatku sme vedeli, že chceme americkému publiku predstaviť súčasné slovenské umenie v jeho rôznych podobách a formách. Pripravili sme teda komplexný a reprezentatívny výber z toho najlepšieho, čo sa na súčasnej slovenskej scéne dá nájsť. Doteraz považujem za neuveriteľné, že všetci z oslovených umelcov prijali naše pozvanie.“, vraví spoluautorka projektu Zuzana Godalová.

V súkromnej rezidencii neďaleko Santa Cruz tak od 3. do 20. júla našli svoje ateliéry výtvarníci Erik Šille, Veronika Šramátyová a Lucia Tallová, grafický dizajnér Matej Lacko, odevná dizajnérka Lenka Sršňová,  ale i tanečníčka a vizuálna umelkyňa Zuzana Žabková, či skladateľ a hudobník Fero Király. „Interdisciplinárne zloženie umelcov nás postavilo pred veľkú výzvu. Rôzne formy umenia často vyžadujú i rôzne formy prezentácie. Museli sme hľadať spôsoby, ako predstaviť prácu jednotlivých autorov v najprijateľnejšej a najzrozumiteľnejšej podobe. Rozhodli sme pre kombináciu výstavy, módnych happeningov v uliciach San Francisca a Santa Cruz, ale aj série workshopov a série hudobno-tanečných predstavení. A v neposlednom rade – vydali sme na americkom trhu našu prvú elektronickú knihu“, vraví spoluautor projektu Július Krištof.

Kniha hier a hudobných kompozícii pre deti ale i učiteľov hudobnej výchovy Botanická záhrada, ktorej autorom je Fero Király, vyšla na i Tunes v anglickom preklade Kristíny Karabovej a Petra Zagara pod názvom Pianora. Interaktívnu učebnicu doplnenú ilustráciami Zbyňka Prokopa graficky upravil Martin Derner. Király ju v USA predstavil počas siedmych workshopov pre deti v Santa Cruz a v San Jose, na ktorých sa deti zoznamovali i so Zvukodrom.

„Zvukodrom je špeciálny hudobný nástroj, ktorý som skonštruoval s pomocou dizajnéra Martina Piačeka, a na ktorom môže súčasne hrať až dvadsať detí. Pomocou dotykových objektov sa tak učia počúvať zvuk a hudbu a spoznávajú základy kompozície. So Zvukodrom chodím po slovenských školách už nejakú dobu a na Slovensku sa stretol s veľkou obľubou. Trochu som sa ale bál, ako ho príjmu americké deti. Ukázalo sa, že deti sú všade rovnaké.“, vraví Király.

Kým počas dní Király vzdelával deti v knižniciach či kultúrnych centrách, večere trávil na pódiu festivalu Fringe Santa Cruz. „Fringe je festival perfomatívneho umenia, ktorý sa teší obrovskému záujmu verejnosti v mnohých krajinách. V Santa Cruz je zároveň najväčším podujatím svojho druhu. Vedeli sme, že bude prebiehať práve v čase nášho pobytu v USA a nemohli sme si nechať ujsť túto príležitosť.“, vraví Godalová. Na festival prihlásilo Nástupište 1-12 hudobno-tanečené predstavenie Zuzany Žabkovej a Fera Királya To (be) follow(ed). S experimentálnou performance pojednávajúcou o vzťahu medzi zvukom a pohybom, tanečníkom a hudobníkom absolvovali v USA päť repríz, pričom väčšinu z nich ocenilo publikum standing ovation a magazín Good Times ho zaradil medzi 10 „must seen“ predstavení tohtoročného Fringeu1.

1Good Times: Weird That Works, http://www.gtweekly.com/index.php/santa-cruz-news/good-times-cover-stories/5780-weird-that-works.html

Miestne média informujúce o „slovenskej umeleckej invázii“ sa zároveň postarali o bohatú účasť publika na vernisáži k výstave I came, I saw, ..., ktorá sa stala vyvrcholením projektu Pravidelná linka Santa Cruz.
Výstava, ktorá v priestoroch Apricity Gallery v Tannery Arts Center v Santa Cruz potrvá až do 3. augusta, predstavuje diela piatich vizuálnych umelcov. Všetky vystavené diela pritom vznikli priamo v USA a možno v nich nájsť inšpirácie načerpané autormi počas rezidenčného pobytu.

Lucia Tallová vo svojich nových dielach ostala verná  urbánnej estetike prístavov, doky v San Franciscu a Oaklande však do jej zvyčajne monochromatickej maľby priniesli farebný dotyk Kalifornie. Obľúbené urbánne scenérie naopak opustil Erik Šile, ktorý odkazy na americkú pop kultúru či históriu umiestnil na oceánske pobrežie v Monterey Bay a do sekvojových lesov Kalifornského národného parku.  Matej Lacko sa v Kalifornii vrátil ku svojim koreňom a voľnej tvorbe. Žabková vymenila video kameru za uhlík a papier, pričom v Apricity Gallery vystavila svoje vizuálne memoáre z jej niekoľkodňového pobytu v útrobách vyhorenej starej sekvoje. Maľby gvašom Veroniky Šrámatyovej  nadviazali na jej predchádzajúci cyklus malieb Hobby Painting.

Počas vernisáže svoje nové kreácie predstavila formou happeningu i Lenka Sršňová. Futuristicky pôsobiace odevy pritom priamo nadväzujú na jej tohtoročnú kolekciu Galaktika 2014, pričom do nej vnášajú nové prvky oceánskeho života.

Projekt pravidelná linka Santa Cruz sa uskutočnil s podporou Ministerstva kultúry SR a Santa Cruz Arts Council.

SC FRINGE FESTIVAL: F. Király and Z. Žabková „To (be) follow(ed)