Roman Ďurček a Miloš Grežďo vernisáž, TURBOSAMPLER live

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v podchode pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch zvykne každoročne otvárať sezónu výstavou, na ktorej predstavuje diela mladých začínajúcich autorov z regiónu.
Inak tomu nie je ani v tomto roku. V piatok 14. februára 2014 o 19:00 predstaví Nástupište 1-12 verejnosti maľby iba 23 ročných maliarov Romana Ďurčeka a Miloša Grežďa. O zvukový doprovod vernisáže sa postará slovenský multimediálny umelec Jakub Pišek so svojím projektom Turbosampler.

Ďurček a Grežďo sa napriek svojmu mladému veku verejnosti predstavia ako hĺbaví autori, ktorí si za svoj cieľ kladú zmapovanie súčasného stav humanizmu. Spoločnou myšlienkou ich výstavy je indivíduum vo svojej neprirodzenosti. Ako sa človek deformuje v súčasnosti? Kde sa nachádza človek v súčasnosti? Čo to vlastne znamená byť človekom v súčasnosti? TO všetko sú otázky, ktoré autori vo svojich maľbách kladú tak sebe, ako i divákovi.

Miloš Grežďo sa narodil v roku 1990 a pochádza Kuzmíc. Po štúdiu na Cirkevnej škole úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch sa rozhodol pokračovať na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde pod vedením profesora Stanislava Balka študuje maľbu. Vo svojich prácach často reaguje na stratu viery, pričom jeho výpovede pozostávajú z ironizujúcej absurdity, ku ktorej pristupuje cez virtuálny priestor. Ten vníma ako súčasnú vyvinutú formu euklidovského priestoru, kde je všetko dovolené.

Iba 23 ročný Roman Ďurček pochádza z Malých Vozokán pri Zlatých Moravciach. Po maturite na Cirkevnej škole úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch sa presunul do Banskej Bystrice, kde je v súčasnosti študentom tretieho ročníka odboru maľba pod vedením akademického maliara Ľudovíta Hološku. Vo svojich prácach sa pozerá na subjekt cez fenomén času, ktorý vníma ako determinant súčasného človeka. K osobnej výpovedi sa dopracúva prostredníctvom problémov akými sú rýchlosť času, sekvenčnosť, či diverzita. Sujet vypĺňa športom, s ktorým narába ako s metaforou.

Jakub Pišek sa narodil v roku 1985 a pochádza z Ružomberka. Je absolventom nových médií na Technickej Univerzite v Košiciach, pod vedením nemeckej umelkyne Anny Tretter. Vo svojej tvorbe používa techniku ako nosič ale aj cieľ svojho záujmu. Namiesto opakovaného prezentovania starých diel sa špecializuje na tvorbu diela priamo na mieste, necháva vyniknúť génia loci, pracuje so site specific, a flexibilne reaguje na vzniknutú situáciu. Venuje sa videu, počítačovej grafike, interaktivite, i hudbe. Jeho projekt TURBOSAMPLER už názvom naznačuje spôsob autorovho narábania so samplami, ktoré sype po seba a dehonestuje ich až k samej hranici identifikovateľnosti, za doprovodu repetitívnych vzoriek bubnov. TURBOSAMPLER už predstavil divákom v Berlíne, Cluji, Bratislave, či v Budapešti.

Podujatie sa uskutoční s podporou Ministerstva kultúry SR