Pripravujeme program 2024, začíname v marci!

Združenie sa v rámci projektu dlhodobo a kontinuálne už trinásty rok snaží o recykláciu nevyužívaných verejných priestorov:

1) Od roku 2011 obohacujeme zanedbaný verejný podchod pod Autobusovou a železničnou stanicou v centre Topoľčian „nabúravaním sa“ do každodenných funkcií podchodu umením.

2) Od roku 2022 revitalizujeme areál nečinného salaša pod Topoľčianskym hradom - Multidisciplinárne centrum pre súčasnosť Pažite. Cieľom projektu Pažite je vytvoriť na geografickej i kultúrnej periférii novodobé multidisciplinárne centrum. Cieľom centra je vytvárať prístupný dialóg o súčasných kultúrnych, spoločenských, no aj vedeckých témach a tak priamo prispievať k rozvoju miestnej komunity a širšieho regiónu. A to v súčinnosti s náhodnými okoloidúcimi (turistami, ktorí vo veľkých počtoch navštevujú miestny hrad) ako aj cielene s prizvanými hosťami a širokou verejnosťou..

Zámerom projektu je vytvárenie a rozvoj platformy pre tvorbu a prezentáciu súčasného umenia a kultúry a zároveň dialóg profesionálov zo Slovenska aj zahraničia, lokálnej komunity a širšej kultúrnej komunity na Slovensku ale aj v zahraničí.

Zrduženie využíva komunikačný potenciál frekventovaných verejných priestorov a vo frekventovanom podchode autobusovej stanice a navštevovanej letnej turistickej destinácie pravidelne „atakuje“ kultúrnymi podujatiami a inštaláciami verejnosť.

Takýmto spôsobom prispieva projekt k vytváraniu otvorenej platformy dialógu medzi umeleckými, kultúrnymi, vedeckými a verejnými subjektmi. Tento dialóg umožňuje neustále otvárať nové perspektívy, redefinovať verejný priestor a zároveň prispievať k pobytovému komfortu obyvateľov miest a návštevníkov nitrianskeho regiónu.