PREMENY Slovenska

Projekt s názvom Premeny Slovenska a jeho rovnomenná výstava je autorským dielom dvoch mladých fotografov Borisa Németha a Jána Viazaničku, realizováný počas roku 2012.

Autori:   Ján Viazanička, Boris Németh
Text:   Jana Močková
Kurátor:   Aurel Hrabušický
Hudba:   Bene, Roland Kánik 

Autori sú absolventi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, katedry fotografie a nových médií, atelier prof. Ing. Mgr. Ľubomíra Stacha. 
Na knihe Premeny Slovenska autori spolupracovali s autorkou textov, ktore doplnia výstavu, Janou Močkovou. 

Hlavnou pohnútkou projektu bolo podať obraz marginálnych, okrajových situácií či prostredí, ktoré vytvárajú celok – spôsob a formu života na Slovensku. Počas roku 2012 sa autori snažili vytvoriť čo najkomplexnejšiu správu o živote a stave našej krajiny. Výstava je doplnená o fotografie staršieho dátumu.

“Jednotlivé fotografie často vzbudzujú úsmev, sú „postmoderne“ odľahčené, ale pri bližšom pohľade je v nich dôvodov na znepokojenie viac než dosť.¨ 

Aurel Hrabušický

Ján Viazanička

Od roku 2012 fotograf agentúry SITA, vyštudoval Fotografiu a intermediálne presahy na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vyštudoval Audiovizuálne média.

Boris Németh, 1979

V roku 2011 úspešne ukončil doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave, kde pôsobil ako pedagóg reportážnej fotografie; od roku 2006 fotograf časopisu .týždeň, Bratislava

Vstup voľný. Tešíme sa na Vás!

Podujatie sa uskutoční vďaka finančnej podpore z Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky.