Practices of love & Longital live

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 Vás srdečne pozvýva vo štvrtok 13. júla do podchodu pod autobusovou stanicou v Topoľčanoch na site specific performanciu dvoch umelkýň, ktoré počas 2 týždňov rezidencie tvorili priamo v podchode a mali možnosť konfrontovať svoj rešerš s okoloidúcimi.

16h-20h
Site specific performacia "Practices of love "
RONI KATZ/DE & BAR ALTARAS/ IL

20:30h
LONGITAL live /SK

Practices of love

Projekt Praktiky lásky chce byť performatívnou štúdiou o detailoch lásky v milostných vzťahoch. Roni a Bar tvrdia, že tieto praktiky žijú v medzere medzi realitou, ktorú pozorujeme a neexistujúcim ideálom predstavivosti. 
Tu na mieste, kde si môžeme neutralizovať drámu reálneho života a prax posilniť o vzájomnú starostlivosť, bezpodmienečnú lásku  a dôveru. Autorky vytvárajú postupy, ktoré rozširujú naše schopnosti a naučia naše telo kresliť a posunúť si vlastné hranice. 

Praktiky lásky je perfomancia, ktorá neodmysliteľne reaguje aj na samotný priestor verejného podchodu, kde sa nachádza Nástupište 1-12 a otvorí sa verejnosti a posilní hranice všetkých zúčastnených. Umelkyne sa živou performanciou otvárajú publiku a skúmajú tak napätie a intenzitu verejnej intimity.

Ako nástroj používajú svoje telá a vzájomnú blízku prítomnosť. Spoločne riešia témy ako:
zamilovanosť, radikálnu intimitu, spoločné prepojenie a spoločný žiaľ. Počas 14 dní strávených v Topoľčanoch skúmajú svoje vlastné hranice a ako sa menia a vzájomne ovplyvňujú vo vzťahu dvoch ľudí.

Roni Katz je choreografka, performerka, dramaturgička a spisovateľka žijúca v Berlíne. Vo svojej praxi používa choreografiu ako médium na prejavenie osobných či politických tém. Používa pri tom netradičné postupy: často hľadá javisko tam kde nie je, používa akčnú choreografiu, performanciu inštalácie a rozhovory.
www.ronikatz.net

Bar Altaras je choreografka, performerka a tanečníčka žijúca v Tel Aviv. Vo svojej práci využíva abstraktné, filozoficko-emocionálne myšlienky, vlastné osobné skúsenosti a dodáva im telo poetického pohybu.

Longital

Longital je trio, ktoré tvorí Daniel Salontay a Shina, hudobní svetobežníci z kopca nad Dunajom, ktorý sa kedysi volal Longital a Marián Slávka, bubeník a klavírista, ktorý sa k ním vrátil po rokoch. Kozmpopolitný názov korešponduje so životom umeleckej a životnej dvojice - pravdepodobne najrozcestovanejšia slovenská skupina zahrala v dvanástich krajinách Európy, Amerike a Kanade.
http://www.longital.com/sk