podCHODy. nadCHODy. prieCHODy.

Alternatívne spôsoby komunikácie priestorov. Častokát sú to „miesta nikoho“, zanedbané a zničené. Uvedomujú si ľudia dostatočne ich dôležitosť? 

Nástupište 1-12 Vám s radosťou predstavuje projekt „Rozchoďme si mesto“, ktorý sa zameriava na lokalizáciu „šedých miest“, chopenie sa možnosti a vdýchnutie života. Vlastnoručne, svojpomocne, pouličným umením.

Verejný priestor zostal na vedľajšej koľaji. Málokto doň investuje, pritom práve on je využívaný najväčším počtom ľudí a je jedným zo základných prvkov urbanistickej štruktúry. Nechceme však poukazovať na vinníkov, chceme ukázať cestu. Nás projekt nemá produkovať zisk, produkuje radosť z videného a zažitého. 

Projekt je ďalším návratom kvalitných a kreativných ľudí domov, do Topoľčian, cez Nástupište 1-12. Jeho autormi sú posclucháči Fakulty architektúry STU Bratislava pochádzajúci z Topoľčian, Peter Višňovský, Petra Palušová a Michal Detko. 

Dnes Vám predkladáme ich ideovú víziu, v ktorej sa zameriavajú na podchod pod Autobusovou stanicou mesta Topoľčany, nadchod ponad železničnú trať v Topoľčanoch a prepojovací priechod medzi sídliskom „F“ a „Mexikom“ v Topoľčanoch. Zároveň Vás týmto žiadame o Vašu podporu, či už len prejavením sympatií k projektu, dobrovoľníckou prácou, ktorou by ste nám vedeli pomôcť, v ďalších rôznych podobách. Projekt sa nachádza v iniciačnom štádiu a aktuálne sa púšťame do maratónu vypisovania formulárov, žiadostí a povolení. 

Pomôže nám vedieť, že aj s Vami môžeme rátať!

Viac informácií nájdete na facebooku.