Peter Korček: Tiché mesto

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 pozýva na otvorenie výstavy fotografií, ktoré zaznamenávajú náhle vyľudnenie mestských priestorov v čase razantných karanténnych opatrení.

Peter Korček : Tiché mesto
kurátorka: Jana Babušiaková
otvorenie 15.5.2020 /výstava trvá do 25. 6. 2020

Obmedzenia, ktoré postihli naše životy v období šírenia koronavírusu prakticky zo dňa na deň vyľudnili ulice miest. Oblasti dimenzované na pohyb veľkej masy ľudí stíchli.
Fotograf Peter Korček zaznamenával túto dovtedy nepredstaviteľnú zmenu v rôznych častiach Bratislavy. Vo svojej tvorbe sa dlhodobo zameriava na skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia. Ťažiskom jeho dokumentaristických fotografií je neustále sa meniaca krajina mesta, ktorá je v pozitívnom aj negatívnom zmysle zasiahnutá rozsiahlymi a intenzívnymi urbanistickými aktivitami človeka.


Séria Tiché mesto, ktorá vznikla na začiatku razantných opatrení proti šíreniu koronavíriusu ukazuje kolektívnu neprítomnosť človeka v meste - v priestore pre neho určenom a vyrobenom. Môžeme tak ostrejšie sledovať priestor bežne neviditeľný na pozadí našich aktivít: chaos i nečakanú symetriu objemov budov a mestského vybavenia či výraznú mozaiku reklamných plôch.


Špecifický je pohľad na plochy v meste, venované autám. Ich absencia zdôrazňuje, koľko priestoru im venujeme. O to viac s nimi kontrastuje situácia mestskej zelene, ktorá je viac-menej trpená tam, kde príliš neprekáža doprave.


Fotografie prezentované na výstave Tiché mesto vznikli v Bratislave, náročky však boli vybrané zábery mimo notoricky známych bratislavských pamätihodností. Dôraz bol položený na širokú škálu univerzálne familiárnych typov verejného priestoru.


Hovorí nielen o výnimočnej situácii, aká v našom regióne nemá obdoby prakticky od druhej svetovej vojny, ale taktiež nastavuje realistické zrkadlo estetike mesta 21. storočia a tomu, aký odtlačok na jeho tvári zanechávame - aj keď my sami v ňom možno nie sme.


K výstave vznikne rovnomenný katalóg s kurátorským textom Jany Babušiakovej,
design: Matej Lacko.


PROJEKT PODPORIL Z VEREJNÝCH ZDROJOV AKO HLAVNÝ PARTNER FOND NA PODPORU UMENIA.
Mediálny partner Rádio FM, Pardón.

Peter Korcek
Peter Korček, narodený 1980. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Ťažiskom tvorby je neustále meniaca sa krajina mesta, ktorá je v pozitívnom aj negatívnom zmysle zasiahnutá rozsiahlymi a intenzívnymi urbanistickými aktivitami človeka. Profesne pôsobil vyše dvanásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských vydavateľstvách. Venuje sa aj fotografovaniu pre komerčných klientov a charitatívne organizácie.

Projekt Nástupište 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner, mediálny partner Radio_FM.