Otvorenie zvukovo-priestorovej inštalácie Katarína Marošiová: Phase modulations

Srdečne pozývame na otvorenie zvukovo-priestorovej inštalácie, ktorej súčasťou je performancia Katarína Marošiová: Phase modulations. 15.5.2023 17:00, Nástupište 1-12, podchod AS Topoľčany. Výstava potrvá 15.5.-26.5.2023.

Inštalácia Phase modulations sa zameriava na tvorbu, pohyb a šírenie zvuku v konkrétnom priestore.

Autorka Katarína Marošiová využíva zvuky vytvorené konkrétnym manipulovaním s materiálmi, objektmi, ľuďmi a ich vlastnými zvukovými prejavmi. Tieto zvuky následne spracováva v digitálnom prostredí v softvéri Pure Data.

Inštalácia prezentuje manipulácie so zvukom, materiálom a priestorom. Autorka vystupuje do priestoru a realizuje vlastné vokálne interpretácie zvukových kompozícií v kombinácii s minimalistickým manipulovaním rúrkami - objektmi, ktoré si vybrala na základe ich akustických vlastností a schopnosti šíriť zvuk špecifickým spôsobom.

Cieľom inštalácie je zobraziť proces vznikajúcej práce v kontexte interaktívnych procesov prostredníctvom autorských manipulácií s objektami, zvukom a autorským prejavom. Návštevníci výstavy majú možnosť vidieť a počuť vznikajúce dielo a zároveň zažiť atmosféru priestoru, kde sa manipulácie so zvukom odohrávajú.

V spolupráci so študentami Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch vznikne participatívna interaktívna choreografia ako reakcia na/s dielom pod vedením choreografa Tomáš Danielisa.
*23.5.2023 17:00 performacia, Nástupište 1-12, podchod AS
viac https://fb.me/e/4fis0hSZI

Celoročnú činnosť Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.

Mediálny partner Mesto Topoľčany, Rádio FM

Vizuál Matej Lacko