Otvorenie výstavy Peter Decheť: MINULOSŤ + koncert: BAD PRITT (IT)

Srdečne vás pozývame na otvorenie výstavy a koncert talianského hudobníka Bad Pritt!
Dátum: Sobota, 25. mája 2024
Čas: 18:00
Miesto: Nástupište 1-12, Topoľčany

Autor: Peter Decheť
Názov výstavy: MINULOSŤ
Kurátor: Rastislav Podoba
Výstava potrvá od 26. mája do 9. júla 2024.

Koncert: 19:00 - Bad Pritt (IT)

Peter Decheť (1979, Topoľčany)

Je slovenský umelec a maliar.
Absolvoval Fakultu výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením doc. Mgr. art. Rastislava Podobu, ArtD. v Otvorenom ateliéri maľby, kde v roku 2020 ukončil magisterské štúdium.
Na konte má niekoľko kolektívnych výstav v slovenských a českých mestách ako sú Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Štiavnica, Liptovský Mikuláš, Valašské Meziříčí, Jihlava, Chomutov, Praha a mnohé ďaľšie.
V r. 2018 získal Cenu dekana za najlepšiu bakalársku prácu. V r. 2020 bol finalistom Trienále portrétu v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa.
Peter Decheť pracuje primárne v médiu maľby, hoci jeho špecifické chápanie priestoru, v ktorom sa pohybuje a ktorý reflektuje, ho častokrát vedie k spojeniu maľby s inštaláciou. Využíva prvky nájdených (ready-made) objektov v nálezovom stave. Jeho tvorbu možno rozdeliť do sérií, v ktorých sa kontinuálne zaoberá kolektívnou pamäťou, fenoménom moci, prázdnotou a deformáciami.
V rodných Topoľčanoch predstaví nový projekt s názvom MINULOSŤ.
Peter Decheť v súčasnosti žije v Topoľčanoch, kde v Tovarníckom kaštieli pracuje a tvorí.
Tvorbu diel na výstavu MINULOSŤ podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Projekt Bad Pritt (IT)

čerpá inšpiráciu z umenia, zameriava sa na filmovú hudbu a opiera sa o sofistikovanú elektronickú hudbu ovplyvnenú neoklasicistickou školou. Na pódiu používa nespočetné množstvo zariadení a pochmúrnych videí. Je to one-man band, ktorý vyzerá ako producent, aj keď hrá ako orchester globálnej dediny.

Visuals: Matej Lacko
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.